பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: கருத்து ஆய்வில் உள்ளது

தீவனப்பயிர்கள்

தீவனப்பயிர்களின் சாகுபடி குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

கம்பு நேப்பியர் ஒட்டுப்புல்
கம்பு நேப்பியர் ஒட்டுப்புல் சாகுபடி பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
பசுந்தீவனச் சோள சாகுபடி
பால் உற்பத்தியைப் பெருக்கும் பசுந்தீவனச் சோளம் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளன.
வேலி மசால் தீவன பயிர் சாகுபடி
வேலி மசால் தீவன பயிர் சாகுபடி பற்றிய தகவல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
தீவனப்பயிர்களின் தன்மையும் பதப்படுத்தலும்
தீவனப்பயிர்களின் தன்மையும் பதப்படுத்தலும் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
வறட்சியிலும் வரம் தரும் ‘ஹைட்ரோபோனிக்’ தீவனம்
வறட்சியிலும் வரம் தரும் ‘ஹைட்ரோபோனிக்’ தீவனம் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
தீவன மக்காச்சோளம் சாகுபடி
தீவன மக்காச்சோள சாகுபடி குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
தீவனப் பயிர்களை உற்பத்தி செய்ய யோசனைகள்
கோடையில் இனி வாடத் தேவையில்லை: தீவனப் பயிர்களை உற்பத்தி செய்ய யோசனைகள் இங்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
கோ 9 தட்டப்பயறு
கால்நடைகளுக்கு ஊட்டச்சத்து நிறைந்த தீவனமாக பயிரிடப்படும் கோ 9 தட்டப்பயறு பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
பசுந்தீவன பயிர்களின் வகைகளும் வளர்ப்பு முறைகளும்
பசுந்தீவன பயிர்களின் வகைகளும் வளர்ப்பு முறைகளும் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top