பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: கருத்து ஆய்வில் உள்ளது

பருத்தி

பருத்தி சாகுபடி முறைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

பருத்தி சாகுபடியில் நுண்ணூட்டச்சத்துக்கள் மற்றும் வளர்ச்சி ஊக்கிகள்
பருத்தி சாகுபடியில் நுண்ணூட்டச்சத்துக்கள் மற்றும் வளர்ச்சி ஊக்கிகள் பற்றிய தகவல்
மானாவாரி பருத்தி சாகுபடி தொழில்நுட்ப முறைகள்
மானாவாரி பருத்தி சாகுபடியில் மகசூலை அதிகரிக்க சில குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
வீரிய ஒட்டு பருத்தி
வீரிய ஒட்டு பருத்தி பற்றிய முழு விவரத்தையும் இங்கு காணலாம்.
கோடை மழையால் பாதித்த பருத்தியை பாதுகாக்கும் வழிமுறைகள்
கோடை மழையால் பாதித்த பருத்தியை பாதுகாக்கும் வழிமுறைகள் பற்றிய குறிப்புகள்
மானாவாரி பருத்தியில் சாறு உறிஞ்சும் பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்தும் முறைகள்
பருத்தியில் சாறு உறிஞ்சும் பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்தும் முறைகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
பருத்தியில் மும்முனை ஒப்பந்த பண்ணையம்
பருத்தியில் மும்முனை ஒப்பந்த பண்ணையம் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
பருத்தி சாகுபடி
பருத்தி உற்பத்தியில் மேற்கொள்ளும் நடைமுறைகள் மற்றும் சமீபத்திய தொழில்நுட்பங்களின் தொகுப்பைப் பற்றி இங்கே விவரிக்கப்பட்டுள்ளன
பருத்தியில் பெருகிவரும் மக்னீசிய சத்து குறைபாடு
பருத்தியில் பெருகிவரும் மக்னீசிய சத்து குறைபாடு பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top