பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: கருத்து ஆய்வில் உள்ளது

பயறு வகைகள்

பயறு வகை பயிர்களின் சாகுபடி முறைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

பணம் தரும் பாசிப்பயறு சாகுபடி
பணம் தரும் பாசிப்பயறு சாகுபடி பற்றிய தகவல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
மானாவாரியில் காராமணி (தட்டைப் பயிறு வகையறா) சாகுபடி
மானாவாரியில் காராமணி (தட்டைப் பயிறு வகையறா) சாகுபடி முறைகள்
துவரை
துவரை சாகுபடி முறைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
உளுந்து சாகுபடி
உளுந்து சாகுபடி பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நெல்தரிசில் பயறுவகைப் பயிர் சாகுபடி தொழிற்நுட்பங்கள்
நெல் தரிசில் பயறுவகைப் பயிர்கள் சாகுபடி மற்றும் பயிர் பாதுகாப்பு தொழில்நுட்பங்கள் குறித்து இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top