பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / மின்னாட்சி / தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம்
பகிருங்கள்

தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம்

தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் தொடர்பான தகவல்களை இங்கு காணலாம்

மாநில பொது தகவல் அலுவலர்
மாநிலங்களின் பொது தகவல் அலுவலர்கள் பற்றிய ஆதாரங்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
மாநில தகவல் கமிஷன் முகவரிகள்
பல்வேறு மாநிலங்களின் தகவல் கமிஷன் முகவரிகள் மற்றும் இணையதள இணைப்புகள் இங்கு வழங்கியுள்ளனர்.
தகவல் பெறும் உரிமை சட்டம் (RTI) – வள ஆதாரங்கள்
தகவல் பெறும் உரிமை சட்டத்தின் முக்கிய மற்றும் தொடர்புடைய மூலாதாரங்கள்.
மக்கள் தொடர்பு அலுவலகங்கள்
தமிழ்நாட்டிலுள்ள மக்கள் தொடர்பு அலுவலகங்கள்
தகவல்களை அணுகும் செயல்முறை
தகவல் உரிமை சட்டத்தின் கீழ் தகவல்களை அணுகும் செயல்முறை பற்றி இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளன.
முதல் மனு எழுதுவது குறித்த சில குறிப்புகள்
தகவல் அறியும் சட்டம் 2005 இன் படி தகவல் அறிய சமர்ப்பிக்கப்படும் முதல் மனு எழுதுவது குறித்த சில குறிப்புகள்
இரண்டாம் மனு எழுதுவது குறித்த சில குறிப்புகள்
இப்பகுதியில் தகவல் அறியும் சட்டம் 2005 இன் படி தகவல் அறிய சமர்ப்பிக்கப்படும் இரண்டாம் மனு எழுதுவது குறித்த சில குறிப்புகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
தகவல் பெறும் உரிமை
தகவல் பெறும் உரிமை சட்டம் குறித்த பல்வேறு தகவல்கள் இங்கு உள்ளடக்கியுள்ளனர்.
தகவல் பெறும் உரிமைச் சட்டம்
தகவல் பெறும் உரிமைச் சட்டம் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
குடும்ப அட்டை பெறுவதில் சிக்கலா?
குடும்ப அட்டை பெறுவது பற்றிய தகவலை பெற தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்திற்கு எவ்வாறு விண்ணப்பிக்கலாம் என்பதைப் பற்றி இங்கு தெரிந்து கொள்ளலாம்.
நெவிகடிஒன்
Back to top