பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: கருத்து ஆய்வில் உள்ளது

திருநெல்வேலி

திருநெல்வேலி மாவட்டத்தின் துறை சார் புள்ளி விவரங்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

திருநெல்வேலி - வரலாறு
திருநெல்வேலி மாவட்டத்தின் வரலாறு இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
ஒருங்கிணைந்த குழந்தை வளர்ச்சிப் பணிகள்
திருநெல்வேலி மாவட்டத்தின் ஒருங்கிணைந்த குழந்தை வளர்ச்சிப் பணிகள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
கூட்டுறவுத்துறை
திருநெல்வேலி மாவட்டத்தின் கூட்டுறவுத்துறை சார்ந்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
வேளாண்மைத்துறை
திருநெல்வேலி மாவட்டத்தின் வேளாண்மைத்துறை சார்ந்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
தேசிய குழந்தை தொழிலாளர்கள் திட்டம்
திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் தேசிய குழந்தை தொழிலாளர்கள் திட்டம் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
தமிழ்நாடு மகளிர் நல மேம்பாட்டு நிறுவனம்
திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் செயல்படுத்தப்படும் தமிழ்நாடு மகளிர் நல மேம்பாட்டு நிறுவனம் சார்ந்த திட்டங்கள் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை
திருநெல்வேலி மாவட்டத்தின் ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை சார்ந்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அனைவருக்கும் கல்வி இயக்கம்
திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் அனைவருக்கும் கல்வி இயக்க திட்டம் செயல்படும் முறை பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
தோட்டக்கலை மற்றும் மலைப்பயிர்கள் துறை
திருநெல்வேலி மாவட்டத்தின் தோட்டக்கலை மற்றும் மலைப்பயிர்கள் துறை சார்ந்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top