பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: கருத்து ஆய்வில் உள்ளது

விழுப்புரம்

விழுப்புரம் மாவட்டத்தின் துறை சார் புள்ளி விவரங்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

விழுப்புரம்
விழுப்புரம் மாவட்டத்தின் புள்ளி விவரங்கள் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
விவசாயம்
விழுப்புரம் மாவட்டத்தின் விவசாயத் துறை சார்ந்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
வரலாறு
விழுப்புரம் மாவட்டத்தின் வரலாறு இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
மின் ஆளுமை
விழுப்புரம் மாவட்டத்தின் மின் ஆளுமை துறை சார்ந்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை
விழுப்புரம் மாவட்டத்தின் வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை சார்ந்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
கல்வி
விழுப்புரம் மாவட்டத்தின் கல்வி விவரங்கள் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
பேரூராட்சிகள் துறை
விழுப்புரம் மாவட்டத்தின் பேரூராட்சிகள் துறை சார்ந்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
சிறுசேமிப்பு திட்டங்கள்
விழுப்புரம் மாவட்டத்தின் சிறுசேமிப்பு திட்டங்கள் சார்ந்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
ஒருங்கிணைந்த குழந்தை வளா்ச்சிப் பணிகள் திட்டம்
விழுப்புரம் மாவட்டத்தின் ஒருங்கிணைந்த குழந்தை வளா்ச்சிப் பணிகள் திட்டம் விவரங்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அரசு மருத்துவக்கல்லூரி
விழுப்புரம் மாவட்டத்தின் அரசு மருத்துவக்கல்லூரி புள்ளி விவரங்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top