பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / மின்னாட்சி / குடிமக்களுக்கான சேவைகள் / சான்றிதழ்களும் அதன் துறைகளும்
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

சான்றிதழ்களும் அதன் துறைகளும்

தமிழக அரசு வழங்கும் சான்றிதழ்களும் அதன் துறைகளும் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.

பிறப்பு – இறப்பு சான்றிதழ்களின் முக்கியத்துவம்
பிறப்பு – இறப்பு சான்றிதழ்களின் முக்கியத்துவமும் அவற்றை பெறுவதற்கான வழிமுறைகளும் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
மாற்றத்தின் முன்னோடி பாஸ்போர்ட் சேவை மையம்
மாற்றத்தின் முன்னோடி பாஸ்போர்ட் சேவை மையம் பற்றிய குறிப்புகள்
சாதிசான்றிதழ் மற்றும் வருமானச் சான்றிதழ்
சாதிசான்றிதழ் மற்றும் வருமானச் சான்றிதழ் எப்படி பெறுவது என்று இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
வாரிசுச் சான்றிதழ் பெறுவது எப்படி?
வாரிசுச் சான்றிதழ் பெறுவது பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
இருப்பிடச்சான்றிதழ் பெறுவது எப்படி?
இருப்பிடச் சான்றிதழ் பெறுவது பற்றின தகவல்களை இங்கே காணலாம்
உடனடியாக மதிப்பெண் சான்றிதழ் பெறுவது எப்படி?
உடனடியாக மதிப்பெண் சான்றிதழ் பெறுவது பற்றின தகல்வல்கள்
ஈ.சி. சான்றிதழ் வாங்குவது எப்படி?
ஈ.சி. சான்றிதழ் வாங்குவது பற்றின தகவல்கள்
கல்விச்சான்றிதழ்கள் தொலைந்துவிட்டால் பெறுவது எப்படி?
கல்விச் சான்றிதழ்கள் தொலைந்துவிட்டால் பெறுவது எப்படி? என்பதை பற்றிய குறிப்புகள்
வெளிநாடு செல்ல PCC (Police Clearance Certificate) பெறுவது எப்படி?
வெளிநாடு செல்ல PCC (Police Clearance Certificate) பெறுவது எப்படி?
சான்றுகள் வழங்குவதில் கிராம நிர்வாக அலுவலரின் கடமைகள்
சான்றுகள் வழங்குவதில் கிராம நிர்வாக அலுவலரின் கடமைகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top