பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
 • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

வருவாய் பதிவு மாற்றங்கள் – முறைகள்

வருவாய் பதிவு மாற்றங்களின் முறைகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.

பட்டா மாற்றுதல்

 • உரிமையாளர்கள் தாங்களாகவே தங்கள் உரிமையை மாற்றிவிடுதல்
 • நீதிமன்றங்களின் தீர்ப்புகள் மற்றும் வருவாய்த் துறையினரின் விற்பனைகளால் மாறுதல்
 • வாரிசுதாரருக்கு சட்ட முறையினால் மாறுதல் என மூன்று வகைப்படும்.

உரிமையாளர்கள் தாங்களாகவே தங்கள் உரிமையை மாற்றி விடுதல்

 • நிலத்தின் பட்டாதாரர் தன் நிலத்தை தனியொருவருக்கு விற்பனை செய்தல் அல்லது தானம் கொடுத்தல்.
 • மற்றொருவர் நிலத்துடன் தன் நிலத்தை பரிவர்த்தனை செய்தல்.
 • தனிநபர் தன் நிலத்தின் உரிமையை அரசுக்கு விட்டு விடுதல்.
 • நிலங்களை பாகப்பிரிவினை செய்தல்.
 • நிலங்களை அவரவர் பங்கிற்கு ஏற்ப உட்பிரிவு செய்தல்.
 • தனியார் நிலங்களின் நன்செய் / புன்செய் வகைப்பாடுகளை மாற்றுதல்.

நீதிமன்றங்களின் தீர்ப்புகள் மற்றும் வருவாய்த்துறையின் விற்பனைகளால் மாறுதல்:

 • நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்புகளால் நில உரிமை மாறுபடுதல்.
 • நீதிமன்றத்தால் நிலங்கள் விற்கப்படுதல்.
 • அரசு வரி பாக்கிக்காக தனியார் நிலங்களை அரசு ஏலம் விட்டு அரசு வாங்கியது / அதனை தனி நபருக்கு ஏலம் விடுவது.
 • நிலமெடுப்பு மூலமாக, தனியார் நிலங்கள் எடுக்கப்படுதல்.
 • வாரிசு இல்லாததால் அரசுக்கு வரப்பெற்ற சொத்துக்கள்.

வாரிசுதாரருக்குச் சட்ட முறையினால் மாறுதல்:

 • வாரிசுதாரர்களுக்கு பதிவு மாற்றம் செய்தல்.
 • பட்டாதாரர் காணாமல் போகும் போது வாரிசுதாரர்களின் பெயரில் மாற்றம் செய்தல்.
 • கைப்பற்று நிலம் 12-ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக வேறு நபர்களின் அனுபோகத்தில் இருப்பின் பட்டா மாறுதல் செய்தல்.

கிராம நிர்வாக அலுவலரின் கடமைகள்

 • பட்டா மாறுதல் கோருபவரின் விண்ணப்பத்தில் கண்ட புல எண், பரப்பு வகைபாடு சரியாக உள்ளதா என்பதனை தெளிவு செய்ய வேண்டும்
 • சிட்டாவில் அவர் பெயர் உள்ளதா, அவருக்கும், நிலத்திற்கும் என்ன தொடர்பு என்பதனை தெளிய வேண்டும்.
 • நிலத்தை விற்றவருக்கும், விற்பனை செய்வதற்கான உரிமை / அதிகாரம் உள்ளதா என்பதனை ஆராய வேண்டும்.
 • ஒரு புலத்தின் முழு அளவும் விற்கப்பட்டுள்ளதா இல்லையா என்பதனை ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.
 • நிலத்தின் உரிமை குறித்து நீதிமன்ற வழக்குகள் உள்ளனவா என்பதனை ஆராய வேண்டும்.
 • நீதிமன்ற தீர்ப்பின் பேரில் மாறுதல், உட்பிரிவு கோரப்பட்டால், நீதிமன்ற நகல் இணைக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதனையும் அதன் உண்மைத் தன்மையை ஆராய வேண்டும்.
 • எந்தவொரு காரணத்தையும் முன்னிட்டும் பட்டா மாறுதல் கோருபவருக்கு அதற்கான உரிமை உள்ளதா, அவ்வுரிமை எவ்வாறு கிடைத்தது அதற்கு எதாவது ஆதாரம் உள்ளதா என்பதனை ஆராய வேண்டும்.

பட்டா மாறுதல் நடவடிக்கைகளுக்கு கிராமக் கணக்குகளில் மாறுதல் மேற்கொள்ளுதல்

 • நிலத்தின் பட்டாதாரர் தன் நிலத்தை தனியாருக்கு விற்பனை செய்தல், தானம் செய்தல், மற்றொருவர் நிலத்தினை தன் நிலத்திற்கு பதிலாக மாற்றிக் கொள்ளுதல் போன்ற நிகழ்வுகளில் சார்பதிவாளர் அலுவலகத்தில் பத்திரங்கள் பதிவு பெற்று படிவம் 13-வட்டாட்சியர் அலுவலகத்திற்கு அனுப்பப்படும்.
 • படிவம் 13-வரப் பெற்றவுடன் வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் பராமரிக்கப்பட்டு வரும் கணக்கு எண் 6-1-இல் பதியப்பட்டு VAOவின் அறிக்கைக்காக அனுப்பப்படும். VAOவின் அறிக்கைப்பெற்று மண்டல துணை வட்டாட்சியரால் உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படும்.
 • இந்த விவரங்கள் கிராமக் கணக்கு எண் 3, பிரிவு 3-இன் கலம் 8, 9, 10-இல் பதியப்படும். கிராமக் கணக்கு எண்2, (10-1) சிட்டா ஆகியவற்றிலும், மாற்றங்கள் மேற்கொள்ளப்படும்.

தனிநபர் தன் நிலத்தினை அரசுக்கு விட்டுவிடும் போது

 • அரசுக்கு தன் உரிமையை விட்டுவிடுதல் நிலையை ஏற்று வட்டாட்சியர் உத்தரவு பிறப்பிப்பதுடன் கிராமக் கணக்கு எண் 3 பிரிவு 1-இல் பதியப்படும். இது நிரந்தரமான மாறுதல் என்பதால் கிராம ‘அ’ பதிவேட்டின் உள்ளடக்கம், அடங்கல், சிட்டா ஆகியவற்றில் மாறுதல் மேற்கொள்ளப்படும். அவர் அரசுக்கு வழங்கிய நிலங்களில் உட்பிரிவு செய்யப்படின் புலவரைப்பட சுவடியிலும் மாறுதல் மேற்கொள்ளப்படும்.
 • பட்டாதாரர் காணாமல் போகும் இனங்களில் வாரிசுதாரர்களின் பெயரில் பட்டா மாறுதல் செய்ய வேண்டும்.
 • கைப்பற்றிய நிலம் 12-ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக வேறு நபர்களின் அனுபோகத்தில் இருந்தால் நில உரிமையை விட்டுக் கொடுத்தல்
 • ஒரு பட்டாதாரர் தனக்குள்ள கைப்பற்று நிலங்கள் மீது உள்ள உரிமையை தானாகவே விட்டுக் கொடுக்கலாம் அல்லது கைவிடலாம். உரிமையை விட்டுக்கொடுப்பதை ஏற்றுக் கொள்ளும் அதிகாரம் வட்டாட்சியருக்கு உண்டு.
 • இதற்குண்டான மனு, கீழ்க்கண்ட நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டுள்ளதா என்பதை கிராம நிர்வாக அலுவலர் சரிபார்க்க வேண்டும்.
 • விண்ணப்பத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள விவரங்களை, கிராமக் கணக்குகளுடன் ஒப்பிடும்போது சரியாக இருக்க வேண்டும்.
 • நிபந்தனை அடிப்படையில் ஒப்படை செய்யப்பட்ட நிலங்களாக இருக்கக் கூடாது.
 • கைவிடக் கோரும் நிலத்திற்குச் செல்ல வழி இருக்க வேண்டும். பட்டாதாரரின் நிலங்களில் நடுப்பகுதியில் இந்நிலம் அமைந்துவிட்டால், பிற்காலத்தில் நிலத்திற்குச் செல்ல வழியில்லாமல் போகும்.
 • வெள்ளம் பாதிக்கக்கூடிய நிலங்கள் தவிர, மற்றபடி நன்செய்யில் ஒரு ஏக்கராவிற்கு மேற்பட்டதாகவும் புன்செய்யில் 2 ஏக்கராவிற்கு மேற்பட்டதாகவும் இருக்க வேண்டும்.
 • கூட்டுப் பட்டாவாக இருந்தால் அனைத்து கைப்பற்றுதாரர்களும் உரிமையை விட்டுக் கொடுக்க சம்மதித்திருக்க வேண்டும்.
 • உரிமையைத் துறப்பவர் இந்நில உரிமை துறப்பு மனுவில் எந்த நிபந்தனையும் விதிக்கக் கூடாது.
 • மேற்கண்ட அனைத்தையும் சரிபார்த்து, கிராம நிர்வாக அலுவலர், தனது பரிந்துரையை வட்டாட்சியருக்கு வருவாய் ஆயவாளர் மூலம் அனுப்ப வேண்டும்.
 • இச்சட்டத்தின் கீழ் அவ்வப்போது வழங்கப்படும் அறிவிப்புகளை கிராமத்தில் விளம்பரம் செய்வதுடன், சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட அறிவிப்புகளை சார்வு செய்ய வேண்டும்.
 • உபரி நிலங்களை ஒப்படை கோரும் விண்ணப்பத்தாரார்களுடைய தகுதி குறித்தான அனைத்து விவரங்களையும் விசாரணையில் விடுபடாமல் தெரிவிக்க வேண்டும்.
 • நிலமதிப்பு வசூல் செய்வதற்கு கிராம நிர்வாக அலுவலர் நிலமதிப்பு லெட்ஜர் (ம) வசூல் கணக்குகளைப் பராமரிக்க வேண்டும்.
 • உபரி நிலமானது ஏற்கனவே குத்தகைதாரர் கைப்பற்றில் இருந்தால், அத்தகைய நிலத்தை, உபரி நிலமாக அறிவிப்பு செய்த நாள் முதல் ஒப்படை செய்யும் நாள் வரையில் உள்ள குத்தகைப் பணத்தை அவரிடம் வசூல் செய்ய வேண்டும்.

ஆதாரம் : தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம்.

3.078125
அந்துவான் Dec 01, 2018 09:32 PM

பட்டாதாரர் கனவர் உயிரோடு இருக்கிறார் தன் மனைவியின் மீது சார்பதிவாளார் அலுவழகத்தில் பத்திரம் பாதிவாகி 12 ஆண்டுகளுக்கு மேல் ஆகி மனைவி இறந்து விடுகிறார், பட்டா மாற்றம் செய்யபாடாமல் கனவர் பெயரில் உள்ளது, தற்போது பட்டாதாரர் வேரு ஒருவருக்கு தானம் கொடுக்கவோ, விற்பனை செய்வதற்கோ முழு உரிமை உண்டா?

உஷா Oct 12, 2018 02:02 PM

நான் வாங்கிய மனையின் புல எண் மாற்றி பத்திர பதிவு செய்துவிட்டேன் பட்டா மாற்றுவது எப்படி

மோகன் குமார் Jun 16, 2016 07:53 PM

வணக்கம்!
எனது தாத்தா மற்றும் பாட்டி மேல் கிரையம் உள்ள சொத்து சிட்டா உள்ளது ஆனால் பட்டா மட்டும் கணினி யில் வேறு ஒருவர் பெயரில் மாற்றி பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது . இப்பொழுது அந்த பட்டா எங்கள் பெயருக்கு மாற்ற என்ன செய்வது?

பி.சண்முகவேல்பண்டி May 18, 2016 02:13 PM

நீதிசமன்ற தீா்ப்பின்படி எழு நபர்க்கு 68 சென்டு பாத்தியாபட்டா செத்து அதை ஒறுநபர் விற்க்கிறர் அதை வங்கியா நபர் 68 சென்டு பட்டா பாேட்டுவிட்டர் அது அவருக்கு செல்லுமா

கருத்தைச் சேர்

(மேற்கண்ட தகவலில் உங்களுக்கு ஏதாவது கருத்துக்கள்/ஆலோசனைகள் இருந்தால், இங்கே பதிவு செய்யவும்)

Enter the word
நெவிகடிஒன்
Back to top