பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: கருத்து ஆய்வில் உள்ளது

கணினி சார்ந்த தகவல்கள்

கணினி மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த தகவல்கள் அனைத்தும் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

தமிழ்நாடு மாநில தரவு மையம் மற்றும் கணினி சர்வர் பண்ணை
தமிழ்நாடு மாநில தரவு மையம் மற்றும் கணினி சர்வர் பண்ணை பற்றிய குறிப்புகள்
கணினி தொழில்நுட்பத்தில் தமிழ்
கணினி தொழில்நுட்பத்தில் தமிழ் மொழியின் பயன்பாட்டை பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
சைபர் குற்றங்கள்
சைபர் குற்றங்கள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
தகவல் தொடர்பு கருவிகளும் வளர்ச்சியும்
தகவல் தொடர்பு கருவிகளின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
மின்னணு தரவுச் செயலாக்கம்
மின்னணு தரவுச் செயலாக்கம் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நமது கணினி இயங்கும் வேகத்தை அதிகரிப்பது எப்படி
நமது கணினி இயங்கும் வேகத்தை அதிகரிப்பது எப்படி என இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.
கணினி இடர், தரவுகள் மீட்பு முதலுதவி சேவைகள்
கணினி இடர், தரவுகள் மீட்பு முதலுதவி சேவைகள் பற்றிய குறிப்புகள்
உள்ளூர் மொழி ஆதரவு
கணிணியில் மொழிப் பயன்பாட்டினை செயல்படுத்துவது குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top