பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

அந்நியச் செலாவணி

அந்நியச் செலாவணி சார்ந்த தகவல்கள் அனைத்தும் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

குடியிருப்போர் அல்லாத இந்தியருக்கான (NRI) வைப்புக் கணக்குகள்
குடியிருப்போர் அல்லாத இந்தியருக்கான (NRI) வைப்புக் கணக்குகள் தொடர்பான கேள்வி பதில்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
தாராளமாக்கப்பட்ட அனுப்புதல் திட்டங்கள்
தாராளமாக்கப்பட்ட அனுப்புதல் திட்டங்கள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அந்நிய நாட்டவரால் ஆரம்பிக்கப்படும் வங்கிக்கணக்குகள்
அந்நிய நாட்டவர் மற்றும் அந்நிய சுற்றுலாப் பயணிகள் ஆகியோரால் ஆரம்பிக்கப்படும் வங்கிக்கணக்குகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்தியாவில் வெளிநாட்டு முதலீடு
இந்தியாவில் வெளிநாட்டு முதலீடுகள் பற்றி அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
வெளிநாட்டு வாழ் இந்தியர் அசையாச் சொத்தினை இந்தியாவில் பெறுதல்
இந்தியாவுக்கு வெளியே தங்கியுள்ள ஒருவர் அசையாச் சொத்தினை இந்தியாவில் பெறுதலும் அதனை மாற்றுதலும் பற்றி இங்கு
இந்தியாவில் வாழ்வோருக்கு அந்நியச்செலாவணி வசதிகள்
இந்தியாவில் வாழ்வோருக்கு அந்நியச்செலாவணி வசதிகள் (தனி நபர்கள்) பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
வெளிநாடு வாழ் இந்தியர் மற்றும் இந்திய வம்சா வழியினருக்கான முதலீட்டு வசதிகள்
வெளிநாடு வாழ் இந்தியர் (NRIs) இந்திய வம்சா வழியினர் (PIOs) ஆகியோருக்கு இந்தியாவில் உள்ள முதலீட்டு வசதிகள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அன்னியச் செலாவனி வணிகர்களுக்கும் முழுநேர பணம் மாற்றுபவர்களுக்குமான திட்டம்
அங்கீகரிக்கப்பட்ட அன்னியச் செலாவனி வணிகர்களுக்கும் முழுநேர பணம் மாற்றுபவர்களுக்குமான திட்டம் / கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பணம் மாற்று நவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளமுகவர்களையும் தனி உரிமைக் கிளைகளையும் நியமித்தல் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
நேரடி அன்னிய முதலீடு
நேரடி அன்னிய முதலீடு தொடர்பான தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top