பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: கருத்து ஆய்வில் உள்ளது

வங்கியியல் சம்பந்தப்பட்டவைகள்

வங்கியியல் சம்பந்தப்பட்டவைகள் அனைத்தும் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.

உங்கள் வாடிக்கையாளரை அறிதலின் (KYC) வழிகாட்டுதல்கள்
உங்கள் வாடிக்கையாளரை அறிதலின் (Know Your Customer-KYC) வழிகாட்டுதல்கள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
வணிக ஆவணம்
வணிக ஆவணம் (Commercial Paper) பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
முன்னுரிமைப் பிரிவுக் கடன் வழங்கல்
முன்னுரிமைப் பிரிவுக் ( Priority Sector) கடன் வழங்கல் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
வங்கியியல் சம்பந்தமான அறிவுறுத்தல்கள் பற்றிய கேள்வி-பதில்
வங்கியியல் சம்பந்தமான அறிவுறுத்தல்கள் பற்றிய கேள்வி-பதில்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
வங்கி குறைதீர்ப்பு
வங்கியின் குறைதீர்க்கும் பிரிவுகள் குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top