பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / மின்னாட்சி / பொதுவான தகவல்கள்
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்

பொதுவான தகவல்கள்

இந்த பகுதி சொத்து குறித்த தகவல்கள், நிதி சார்ந்த தகவல்கள் மற்றும் கணினி சார்ந்த தகவல்கள் பற்றிய விவரங்களை கொடுக்கிறது.

வலைதள ஆளுகை மூலம் மக்களை அணுகுதல்
வலைதள ஆளுகை மூலம் மக்களை அணுகும் முறை பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
பராமரிப்பு கட்டணத்தை நிர்ணயிக்கும் முறை
பராமரிப்பு கட்டணத்தை நிர்ணயிக்கும் முறைகளை பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
வாகனத்துக்குப் பதிவு எண் வாங்குவது எப்படி?
வாகனத்துக்குப் பதிவு எண் வாங்குவதற்கான வழிமுறைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
உயர்நீதிமன்றம் மற்றும் துணை நீதித்துறை
உயர்நீதிமன்றம் மற்றும் துணை நீதித்துறை பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நகரீயம் - ஓர் கண்ணோட்டம்
நகரீயம் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
சர்வதேச உடன்படிக்கைகள்
சர்வதேச உடன்படிக்கைகளின் (International Treaties) வகைப்பாடு, உருவாகும் நிலைகள் மற்றும் பதிவும்-வெளியீடும் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
சமையல் எரிவாயு மானியம்
சமையல் எரிவாயு மானியம் திட்டத்தின் நடைமுறைகள்
சமையல் எரிவாயு இணைப்பு
சமையல் எரிவாயு இணைப்பு பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
மின் ஆளுமை சேவை மையங்கள்
மின் ஆளுமை அரசு பொது சேவை மையங்கள் பற்றிய தகவல்களை இங்கு காணலாம்.
மனை அமைவிடத்தின் நான்கு பக்க சர்வே எண்கள்
மனை அமைவிடத்தின் நான்கு பக்க சர்வே எண்களுக்கான முக்கியத்துவம் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top