பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / மின்னாட்சி / பொதுவான தகவல்கள்
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்

பொதுவான தகவல்கள்

இந்த பகுதி சொத்து குறித்த தகவல்கள், நிதி சார்ந்த தகவல்கள் மற்றும் கணினி சார்ந்த தகவல்கள் பற்றிய விவரங்களை கொடுக்கிறது.

சிக்கன மின் செலவுக்கான நவீன உபகரணம்
சிக்கன மின் செலவுக்கான நவீன உபகரணம் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
மத்தியப் புலனாய்வுத் துறை
மத்திய புலனாய்வு அமைப்பான சிபிஐ (Central Bureau of Investigation-CBI) எப்படி உருவானது, அதன் நோக்கங்கள் மற்றும் செயல்பாடுகள் என்ன என்பன பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
தகவல் தொழில் நுட்பவியல் துறை
தகவல் தொழில் நுட்பவியல் துறை பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
தமிழ்நாடு மின்னணு நிறுவனம் (எல்காட்)
தமிழ்நாடு மின்னணு நிறுவனம் (எல்காட்)
மின் ஆளுமை ஆணையரகம் மற்றும் தமிழ்நாடு மின் ஆளுமை முகமை
மின் ஆளுமை ஆணையரகம் மற்றும் தமிழ்நாடு மின் ஆளுமை முகமை
தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டிவி நிறுவனம்
தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டிவி நிறுவனம் பற்றி தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top