பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / மின்னாட்சி / மின்னணு பணப்பரிமாற்றம்
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்

மின்னணு பணப்பரிமாற்றம்

மின்னணு பணப்பரிமாற்ற சேவைகள் குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

ஒருங்கிணைந்த பணம் செலுத்து ஊடுமுகம்
ஒருங்கிணைந்த பணம் செலுத்து ஊடுமுகம் (UPI) பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
மின்னணு பணப்பரிமாற்ற சேவைகள்
மின்னனு பணப்பரிமாற்ற சேவைகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
மின்னணுப் பணப் பரிமாற்றம் - அறிமுகம்
மின்னணுப் பணப் பரிமாற்றம் உருவான முறை பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
மின்னணு பரிவர்த்தனையை பாதுகாக்கும் குறிப்புகள்
பாதுகாப்பான மின்னணு பணப்பரிவர்த்தனையை மேற்கொள்வதற்கான சில குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
*99# என்ற புதுமையான பணப்பரிமாற்ற முறை
*99# என்ற புதுமையான பணப்பரிமாற்ற முறை பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
பீம் - ஆதார் ஆப் செயல்பாடு
பீம் - ஆதார் ஆப் செயல்பாடுகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top