பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / கல்வி / ஆசிரியர்கள் பகுதி / முன்பள்ளிக் கல்வியில் ஆசிரியர்களின் பணிகள்
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: கருத்து ஆய்வில் உள்ளது

முன்பள்ளிக் கல்வியில் ஆசிரியர்களின் பணிகள்

முன்பள்ளிக் கல்வியில் ஆசிரியர்களின் பணிகள் என்னவென்று இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

பதிவேடுகளை பராமரித்தல்
பதிவேடுகளின் வகைகள் மற்றும் அவற்றைப் பராமரித்தல் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
முன்பள்ளி ஆசிரியரின் சிறப்பியல்புகள்
முன்பள்ளி ஆசிரியரின் சிறப்பியல்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
கற்றல் - கற்பித்தல் சிறப்பாக நிகழ ஆசிரியருக்கான சில பரிந்துரைகள்
கற்றல் - கற்பித்தல் சிறப்பாக நிகழ ஆசிரியருக்கான சில பரிந்துரைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
செயல்முறைத் திட்டம்
செயல்முறைத் திட்டம் தொடர்பான தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
தனிநபரைப் பற்றி அறிதல்
ஒரு தனி நபரின் நடத்தை மனவெழுச்சிகள், நம்பிக்கை மற்றும் வாழ்க்கை வரலாறு பற்றி அறிவதற்கான தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top