பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / கல்வி / ஆசிரியர்கள் பகுதி
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

ஆசிரியர்கள் பகுதி

இப்பகுதியில் ஆசிரியர்களின் ஆர்வத்தை பூர்த்தி செய்யும் வகையான தலைப்புகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

ஆசிரியர் கல்விக் கட்டமைப்பு - ஓர் அறிமுகம்
ஆசிரியர் கல்விக் கட்டமைப்பு பற்றிய தகவல்கள் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஆசிரியர் கல்வி நிகழ்ச்சிகளும் பயிற்சிகளும்
ஆசிரியர் கல்வி நிகழ்ச்சிகளும் பயிற்சிகளும் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
தலைமையாசிரியரின் பங்குப் பணிகள்
தலைமையாசிரியரின் பங்குப் பணிகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஆசிரியரின் பண்புகள் – ஓர் பார்வை
ஆசிரியரின் பண்புகள் குறித்து இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
முழுநிறைவுத் தர மேலாண்மை
முழுநிறைவுத் தர மேலாண்மை (Total Quality Management) குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
மதிப்பீட்டுக் கருவிகளும் நுட்பங்களும்
கணிதத்தில் தொடர் மற்றும் முழுமையான மதிப்பீட்டுக் கருவிகளும் நுட்பங்களும் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
கணிதக் கல்வியின் குறிக்கோள்களும் தொலைநோக்கங்களும்
கணிதக் கல்வியின் குறிக்கோள்களும் தொலைநோக்கங்களும் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
பள்ளிக் கணிதம் ஒரு பார்வை
பள்ளிக் கணிதம் குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
தொடக்கக் கல்வியில் கற்றல் மற்றும் கற்பித்தல் மைய முறைகள்
தொடக்கக் கல்வியில் கற்றல் மற்றும் கற்பித்தல் மைய முறைகள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அனைவருக்கும் தொடக்கக் கல்விக்கான திட்டமிடல் மற்றும் மேலாண்மை
அனைவருக்கும் தொடக்கக் கல்விக்கான திட்டமிடல் மற்றும் மேலாண்மை குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top