பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / கல்வி / கல்வி- கருத்து பகிர்வு / அறிவியல் துறையும் பெண்களும்...
பகிருங்கள்

மன்றம் அறிவியல் துறையும் பெண்களும்...

நாட்டின் பல்வேறு துறைகளில் பெண்களின் பங்கு இருந்தாலும், அறிவியல் துறையில் அதை அதிகரிக்கச் செய்தல் பற்றி இங்கு விவாதிக்கலாம்.

இந்த மன்றத்தில் 1 விவாதங்கள் தொடங்கியது.

நடந்து கொண்டிருக்கும் விவாதங்களில் பங்குபெறவோ அல்லது புதிய விவாதங்களை ஆரம்பிக்கவோ கீழ்க்கண்டவற்றில் பொருத்தமான மன்றத்தை தேர்வு செய்யவும்.

விவாத தலைப்புகள் விவாதத்தை துவக்கியவர் பதில்கள் சமீபத்திய பதில்கள்
பெண்கள் உயர்கல்வி by Anonymous 5 Anonymous March 01. 2016
நெவிகடிஒன்
Back to top