பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்

மன்றம் கற்பித்தல் முறை

இன்றைய கற்பித்தல் முறையை மேம்படுத்த நாம் மேற்கொள்ள வேண்டிய சில வழிமுறைகளைப் பற்றி இங்கு விவாதிக்கலாம்.

இந்த மன்றத்தில் 1 விவாதங்கள் தொடங்கியது.

நடந்து கொண்டிருக்கும் விவாதங்களில் பங்குபெறவோ அல்லது புதிய விவாதங்களை ஆரம்பிக்கவோ கீழ்க்கண்டவற்றில் பொருத்தமான மன்றத்தை தேர்வு செய்யவும்.

விவாத தலைப்புகள் விவாதத்தை துவக்கியவர் பதில்கள் சமீபத்திய பதில்கள்
இன்றைய கல்வித் தேவை by TASNA No replies yet TASNA December 30. 2015
நெவிகடிஒன்
Back to top