பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்

மன்றம் தாய்மொழி

தாய்மொழியாம் தமிழைப் பற்றிய விவாதங்கள் இங்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்த மன்றத்தில் 1 விவாதங்கள் தொடங்கியது.

நடந்து கொண்டிருக்கும் விவாதங்களில் பங்குபெறவோ அல்லது புதிய விவாதங்களை ஆரம்பிக்கவோ கீழ்க்கண்டவற்றில் பொருத்தமான மன்றத்தை தேர்வு செய்யவும்.

விவாத தலைப்புகள் விவாதத்தை துவக்கியவர் பதில்கள் சமீபத்திய பதில்கள்
தாய்மொழி மறந்தால் இனம் அழியும் by TASNA No replies yet TASNA November 24. 2015
நெவிகடிஒன்
Back to top