பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்

மன்றம் பயனுள்ள செய்திகள்

கல்வி சம்மந்தப்பட்டுள்ள பயனுள்ள செய்திகளைப் பற்றி இங்கு விவாதிக்கலாம்.

இந்த மன்றத்தில் 1 விவாதங்கள் தொடங்கியது.

நடந்து கொண்டிருக்கும் விவாதங்களில் பங்குபெறவோ அல்லது புதிய விவாதங்களை ஆரம்பிக்கவோ கீழ்க்கண்டவற்றில் பொருத்தமான மன்றத்தை தேர்வு செய்யவும்.

விவாத தலைப்புகள் விவாதத்தை துவக்கியவர் பதில்கள் சமீபத்திய பதில்கள்
வேளாண்மை அறிவியல் ஒரு பாடமாக தமிழ் நாட்டில் எந்த பள்ளிகளில் நடத்தப்படுகிறது ? by Anonymous No replies yet Anonymous June 14. 2016
நெவிகடிஒன்
Back to top