பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / கல்வி / கல்வி சார்ந்த நிறுவனங்கள்
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: கருத்து ஆய்வில் உள்ளது

கல்வி சார்ந்த நிறுவனங்கள்

கல்வி சார்ந்த நிறுவனங்கள் பற்றிய குறிப்புகள்

தொழிற்கல்வி கவுன்சில்கள்
தொழிற்கல்வி கவுன்சில்களின் பட்டியல் குறிப்புகள்
சிறப்பு கல்வி நிறுவனங்கள்
இந்தியாவிலுள்ள சிறப்பு கல்வி நிறுவனங்களின் பட்டியல்
பல்கலைக்கழகங்கள்
பல்கலைக்கழகங்களின் பட்டியல்
கல்லூரிகள்
இந்தியாவில் உள்ள கல்லூரிகளின் முகவரிகள்
திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகங்கள்
திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகங்களின் பட்டியல்
ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள்
ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களின் பட்டியல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அகில இந்திய தொழிற்நுட்ப கவுன்சில்
அகில இந்திய தொழிற்நுட்ப கவுன்சில் நுழைவுத்தேர்வுகளை பற்றிய குறிப்புகள்
மாநிலக்கல்வியியல் ஆராய்ச்சி பயிற்சி நிறுவனம்
மாநிலக்கல்வியியல் ஆராய்ச்சி பயிற்சி நிறுவனம் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அரசுத் தேர்வுகள் இயக்ககம்
அரசுத் தேர்வுகள் இயக்ககம் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம்
தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம், விளையாட்டு வீரர்களுக்கு செய்யும் உதவிகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top