பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: கருத்து ஆய்வில் உள்ளது

சிறப்பு கல்வி நிறுவனங்கள்

இந்தியாவிலுள்ள சிறப்பு கல்வி நிறுவனங்களின் பட்டியல்

இந்திய ரிமோட் சென்சிங் கல்வி நிறுவனம்
இந்திய ரிமோட் சென்சிங் கல்வி நிறுவனம்
டூல் வடிவமைப்பிற்கான மத்திய கல்வி
டூல் வடிவமைப்பிற்கான மத்திய கல்வி பற்றிய தகவல்
வேளாண் சந்தைப்படுத்தலுக்கான தேசிய கல்வி
வேளாண் சந்தைப்படுத்தலுக்கான தேசிய கல்வி நிறுவனம் பற்றிய தகவல்
பொருளாதார வளர்ச்சிக்கான கல்வி
பொருளாதார வளர்ச்சிக்கான கல்வி பற்றிய தகவல்.
மத்திய சைக்யாட்ரி கல்வி நிறுவனம்
மத்திய சைக்யாட்ரி கல்வி நிறுவனம் பற்றிய தகவல்கள்
இயற்பியல் கல்வி நிறுவனம் - ஒரு சுயாட்சி ஆராய்ச்சி
இயற்பியல் கல்வி நிறுவனம் - ஒரு சுயாட்சி ஆராய்ச்சி பற்றிய குறிப்புகள்
நீர் விளையாட்டுக்களுக்கான தேசிய கல்வி நிறுவனம்
நீர் விளையாட்டுக்களுக்கான தேசிய கல்வி பற்றிய குறிப்புகள்
மொரார்ஜ் தேசாய் தேசிய யோகா கல்வி
மொரார்ஜ் தேசாய் தேசிய யோகா கல்வி நிறுவனம் பற்றிய குறிப்புகள்
மக்கள்தொகை அறிவியலுக்கான சர்வதேச கல்வி
மக்கள்தொகை அறிவியலுக்கான சர்வதேச கல்வி பற்றிய குறிப்புகள்
ராமன் ஆராய்ச்சி கல்வி நிறுவனம்
ராமன் ஆராய்ச்சி கல்வி நிறுவனம் பற்றிய குறிப்புகள்
நெவிகடிஒன்
Back to top