பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

இந்திய வைரங்கள் கல்வி நிறுவனம்

இந்திய வைரங்கள் கல்வி நிறுவனம் பற்றிய சில குறிப்புகள்

இந்திய வைரங்கள் கல்வி நிறுவனம்

கடந்த 1978ம் ஆண்டு ஏற்படுத்தப்பட்ட இந்திய வைரங்கள் கல்வி நிறுவனம், வைரங்கள், ரத்தினங்கள் மற்றும் தங்க நகைத் துறையில் ஆராய்ச்சி மற்றும் படிப்பகளை வழங்கும் ஒரு பிரதான நிறுவனம். இந்திய வைரங்கள் தொழில்துறையில் இருக்கும் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் உயர்தர ஏற்றுமதி மதிப்பீடுகள் ஆகியவற்றின் முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து, இக்கல்வி நிறுவனம் தோற்றுவிக்கப்பட்டது.

இக்கல்வி நிறுவனம், குஜராத் மாநிலத்தில், சூரத் நகரில் அமைந்துள்ளது.

நிறுவனத்தின் படிப்புகள்

வைரங்கள் துறை

இப்பிரிவில் 2 டிப்ளமோ படிப்புகள் வழங்கப்படுகின்றன.

டைமண்ட் மேனுபேக்சரிங் புரபஷனல்(Diamond Manufacturing Professional)

வைரங்கள் தொடர்பான மதிப்பிடல் மற்றும் திட்டமிடல் துறைகளில் நிலவும் ஆள் பற்றாக்குறையைப் போக்கும் வகையில் இப்படிப்பு கொண்டுவரப்பட்டது.

இப்படிப்பு 24 வாரங்கள் நடத்தப்படுகிறது. இதற்கான கல்விக்கட்டணம் மட்டும் ரூ.40,800. 10 மற்றும் 12ம் வகுப்பு படித்தவர்கள், இதில் சேரலாம்.

டைமண்ட் கிரேடிங் புரபஷனல் படிப்பு

வைர வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறையில் நிலவும் தேவைகளை நிறைவுசெய்யும் வகையில், டைமண்ட் கிரேடர்களை உருவாக்க, இப்படிப்பு வழங்கப்படுகிறது.

இப்படிப்பின் காலகட்டம் 20 வாரங்கள். கல்விக் கட்டணமாக மட்டும் ரூ.40,800 வசூலிக்கப்படுகிறது. 10 அல்லது 12ம் வகுப்பை முடித்தவர்கள் இதில் சேரலாம்.

விரிவான விபரங்களுக்கு: www.diamondinstitute.net/diamond-diploma.html#ddsorting

சான்றிதழ் படிப்புகள்

வைரங்கள் துறையில், பவுண்டேஷன் கோர்ஸ் மற்றும் புரபஷனல் கோர்ஸ் என வகைப்பிரித்து, பலவிதமான சான்றிதழ் படிப்புகள் வழங்கப்படுகின்றன.

பவுண்டேஷன் சான்றிதழ் படிப்பு

டைமண்ட் சார்டிங்(Diamond sorting)

8 வாரங்கள் நடத்தப்படும் இந்தப் படிப்பில், கல்விக் கட்டணமாக மட்டும் ரூ.17,400 வசூலிக்கப்படுகிறது. 10ம் வகுப்பு முடித்தவர்கள் இதில் சேரலாம்.

டைமண்ட் கிரேடிங்(Diamond Grading)

8 வாரங்கள் நடத்தப்படும் இந்தப் படிப்பில், கல்விக் கட்டணமாக மட்டும் ரூ. 20,000 வசூலிக்கப்படுகிறது. 10ம் வகுப்பு முடித்தவர்கள் இதில் சேரலாம்.

டைமண்ட் பிளானிங்(Diamond Planning)

8 வாரங்கள் நடத்தப்படும் இந்தப் படிப்பில், கல்விக் கட்டணமாக மட்டும் ரூ.10,200 வசூலிக்கப்படுகிறது. 10ம் வகுப்பு முடித்தவர்கள் இதில் சேரலாம்.

டைமண்ட் பாலிஷிங்(Diamond polishing)

4 வாரங்கள் நடத்தப்படும் இந்தப் படிப்பில், கல்விக் கட்டணமாக மட்டும் ரூ.2,000 வசூலிக்கப்படுகிறது. 10ம் வகுப்பு முடித்தவர்கள் இதில் சேரலாம்.

டைமண்ட் ப்ரூட்டிங்(Diamond Bruting)

4 வாரங்கள் நடத்தப்படும் இந்தப் படிப்பில், கல்விக் கட்டணமாக மட்டும் ரூ.2,000 வசூலிக்கப்படுகிறது. 10ம் வகுப்பு முடித்தவர்கள் இதில் சேரலாம்.

புரபஷனல் சான்றிதழ் படிப்புகள்

டைமண்ட் கிரேடிங்(Diamond Grading)

6 வாரங்கள் நடத்தப்படும் இந்தப் படிப்பில், கல்விக் கட்டணமாக மட்டும் ரூ.16,300 வசூலிக்கப்படுகிறது. 10ம் வகுப்பு முடித்தவர்கள் இதில் சேரலாம்.

டைமண்ட் பிளானிங்(Diamond Planning)

6 வாரங்கள் நடத்தப்படும் இந்தப் படிப்பில், கல்விக் கட்டணமாக மட்டும் ரூ.12,300 வசூலிக்கப்படுகிறது. 10ம் வகுப்பு முடித்தவர்கள் இதில் சேரலாம்.

டைமண்ட் பாலிஷிங்(Diamond Polishing)

16 வாரங்கள் நடத்தப்படும் இந்தப் படிப்பில், கல்விக் கட்டணமாக மட்டும் ரூ.6,100 வசூலிக்கப்படுகிறது. 10ம் வகுப்பு முடித்தவர்கள் இதில் சேரலாம்.

டைமண்ட் ப்ரூட்டிங்(Diamond Bruting)

16 வாரங்கள் நடத்தப்படும் இந்தப் படிப்பில், கல்விக் கட்டணமாக மட்டும் ரூ.6,100 வசூலிக்கப்படுகிறது. 10ம் வகுப்பு முடித்தவர்கள் இதில் சேரலாம்.

விரிவான விபரங்களுக்கு: http://www.diamondinstitute.net/diamond-certificate.html

வைரங்கள் துறையில் வழங்கப்படும் தரநிலையற்ற(Non-Standard) சான்றிதழ் படிப்புகள்

  • தோராய வைர வகைப்படுத்தல் - 12 வாரங்கள் படிப்பு - ரூ.17,000 கட்டணம்
  • பாலிஷ்டு டைமண்ட் கிரேடிங்(பாலிஷிங் உள்பட) - 12 வாரங்கள் படிப்பு - ரூ.20,000 கட்டணம்
  • பாலிஷ்டு டைமண்ட் கிரேடிங்(பாலிஷிங் அல்லாத) - 8 வாரங்கள் படிப்பு - ரூ.17,000 கட்டணம்
  • இண்டர்நேஷனல் சிஸ்டம் ஆப் டைமண்ட் கிரேடிங் - 4 வாரங்கள் படிப்பு - ரூ.16,000 கட்டணம்
  • மேற்கூறிய படிப்புகளில் சேர 10ம் வகுப்பு முடித்திருக்க வேண்டும்.
  • பிளானிங் மற்றும் மார்க்கிங் - 6 வாரங்கள் படிப்பு - ரூ.10,000 கட்டணம்
  • பிளானிங் மற்றும் மார்க்கிங் கணினி மயமாக்கப்பட்டது(computerized) - 4 வாரங்கள் படிப்பு - ரூ.13,500 கட்டணம்

இப்படிப்புகளில் சேர, அடிப்படைக் கல்வியை முடித்திருந்தால் போதுமானது.

விரிவான விபரங்களுக்கு: http://www.diamondinstitute.net/diamond-non-standard.html

தொலைநிலைக் கல்விமுறையிலான முதுநிலை டிப்ளமோ

ரத்தினங்கள் மற்றும் தங்க ஆபரண மதிப்பீட்டுத் துறையில் முதுநிலை டிப்ளமோ படிப்பு

இப்படிப்பில் சேர, குறைந்தபட்சம் பட்டப்படிப்பு முடித்திருக்க வேண்டும். இப்படிப்பின் காலம் 52 வாரங்கள். மொத்தக் கட்டணம் ரூ.30,000.

விரிவான விபரங்களுக்கு: http://www.diamondinstitute.net/diamond-correspondence.html

தங்கநகை ஆபரணத்துறை படிப்புகள்

முதுநிலை டிப்ளமோ படிப்பு(கிராஜுவேட் ஜுவல்லரி புரபஷனல்)

இப்படிப்பில் சேர குறைந்தபட்சம் பட்டப் படிப்பை முடித்திருக்க வேண்டும். படிப்பின் காலம் 36 வாரங்கள். படிப்புக் கட்டணம் ரூ.66,200.

விரிவான விபரங்களுக்கு http://www.diamondinstitute.net/jewellery-graduate-diploma.html

ஜுவல்லரி டிசைன் மற்றும் மேனுபேக்சரிங் டிப்ளமோ படிப்பு

இப்படிப்பின் காலம் 3 ஆண்டுகள். இப்படிப்பில் சேர குறைந்தபட்சம் 12ம் வகுப்பு முடித்திருக்க வேண்டும். படிப்புக் கட்டணம் மட்டும் ரூ.84,600.

விரிவான விபரங்களுக்கு http://www.diamondinstitute.net/jewellery-higher-diploma.html

டிப்ளமோ படிப்புகள்

ஜுவல்லரி டிசைன் புரபஷனல்

இப்படிப்பில் சேர 10 அல்லது 12ம் வகுப்பை முடித்திருக்க வேண்டும். படிப்பின் காலஅளவு 20 வாரங்கள். கல்விக் கட்டணம் ரூ.35,700.

ஜுவல்லரி மேனுபேக்சரிங் புரபஷனல்

இப்படிப்பில் சேர 10 அல்லது 12ம் வகுப்பை முடித்திருக்க வேண்டும். படிப்பின் காலஅளவு 20 வாரங்கள். கல்விக் கட்டணம் ரூ.40,800.

இந்த டிப்ளமோ படிப்புகளைப் பற்றிய விபரங்களுக்கு http://www.diamondinstitute.net/jewellery-diploma.html

சான்றிதழ் படிப்புகள்

தங்க ஆபரணத்துறையில் பவுண்டேஷன் கோர்ஸ் மற்றும் புரபஷனல் கோர்ஸ் என தரம்பிரித்து, மொத்தம் 9 வகையான சான்றிதழ் படிப்புகள் வழங்கப்படுகின்றன.

அவைப்பற்றிய விபரங்களுக்கு http://www.diamondinstitute.net/jewellery-certificate.html

தங்க ஆபரணத்துறையில் வழங்கப்படும் தரநிலையற்ற(Non-standard) படிப்புகளைப் பற்றி அறிந்துகொள்ள http://www.diamondinstitute.net/jewellery-non-standard.html என்ற வலைத்தளம் செல்க.

மேலும், தங்க ஆபரணத்துறையில், தொலைநிலைக் கல்வி மூலம் பலவிதமான படிப்புகள் வழங்கப்படுகின்றன.

விரிவான விபரங்களுக்கு http://www.diamondinstitute.net/jewellery-correspondence.html

ஜெம்மாலஜி துறை சார்ந்த படிப்புகள்

டிப்ளமோ படிப்பு

ஜெம்மாலஜி புரபஷனல் எனும் பெயரில் டிப்ளமோ படிப்பு வழங்கப்படுகிறது.

விரிவான விபரங்களுக்கு http://www.diamondinstitute.net/gemology-diploma.html

ஜெம்மாலஜியில் பவுண்டேஷன் படிப்பு என்ற பெயரில் ஒரு சான்றிதழ் படிப்பு வழங்கப்படுகிறது.

அதைப் பற்றிய விபரங்களுக்கு http://www.diamondinstitute.net/gemology-certificate.html

இத்துறையில் வழங்கப்படும் தரநிலையற்ற(Non-standard) சான்றிதழ் படிப்பைப் பற்றிய விபரங்களுக்கு http://www.diamondinstitute.net/gemology-non-standard.html

ஜெம்மாலஜி துறையில், தொலைநிலைக் கல்வி முறையில், பலவிதமான படிப்புகள் வழங்கப்படுகின்றன.

விரிவான விபரங்களுக்கு http://www.diamondinstitute.net/gemology-correspondence.html

சர்வதேச படிப்புகள்

மேற்கூறிய படிப்புகள் தவிர, இந்திய வைரங்கள் கல்வி நிறுவனத்தில், சில சர்வதேச படிப்புகளும் வழங்கப்படுகின்றன.

இக்கல்வி நிறுவனம் பற்றி அறிய http://www.diamondinstitute.net/

2.9756097561
கருத்தைச் சேர்

(மேற்கண்ட தகவலில் உங்களுக்கு ஏதாவது கருத்துக்கள்/ஆலோசனைகள் இருந்தால், இங்கே பதிவு செய்யவும்)

Enter the word
நெவிகடிஒன்
Back to top