பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: கருத்து ஆய்வில் உள்ளது

தொழிற்கல்வி கவுன்சில்கள்

தொழிற்கல்வி கவுன்சில்களின் பட்டியல் குறிப்புகள்

அகில இந்தியத் தொழில்நுட்பக் கல்விக் கவுன்சில்
அகில இந்தியத் தொழில்நுட்பக் கல்விக் கவுன்சில்
பார் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா
பார் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா
இந்திய மருத்துவ மத்திய கவுன்சில் (சிசிஐஎம்)
இந்திய மருத்துவ மத்திய கவுன்சில் (சிசிஐஎம்)
மத்திய ஹோமியோபதி கவுன்சில் (சிசிஎச்)
மத்திய ஹோமியோபதி கவுன்சில் (சிசிஎச்) பற்றிய தகவல்.
கவுன்சில் ஆஃப் ஆர்க்கிடெக்சர்
கவுன்சில் ஆஃப் ஆர்க்கிடெக்சர்
பல் மருத்துவக் கவுன்சில் (டிசிஐ)
பல் மருத்துவக் கவுன்சில் (டிசிஐ) பற்றிய தகவல்.
தொலைநிலைக் கல்விக் கவுன்சில் (டிஇசி)
தொலைநிலைக் கல்விக் கவுன்சில் (டிஇசி)
இந்திய வேளாண்மை ஆராய்ச்சிக் கவுன்சில் (ஐசிஏஆர்)
இந்திய வேளாண்மை ஆராய்ச்சிக் கவுன்சில் (ஐசிஏஆர்)
இந்திய நர்சிங் கவுன்சில் (ஐஎன்சி)
இந்திய நர்சிங் கவுன்சில் (ஐஎன்சி)
இந்திய மருத்துவக் கவுன்சில் (எம்.சி.ஐ.)
இந்திய மருத்துவக் கவுன்சில் (எம்.சி.ஐ.) பற்றிய தகவல்
நெவிகடிஒன்
Back to top