பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: கருத்து ஆய்வில் உள்ளது

இந்தியக் கல்விமுறை

இந்தியக் கல்விமுறை பற்றிய தகவல்கள் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்தியக் கல்வி - கொள்கைகளும் அணுகுமுறைகளும்
இந்தியக் கல்விமுறையின் கொள்கைகளும் அணுகுமுறைகளும் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
கல்வியின் நோக்கங்கள்
கல்வியின் நோக்கங்கள் குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
தொடக்கக் கல்வியின் நிலை
தொடக்கக் கல்வியின் நிலை குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அறிவுப் பொருளாதாரம் - மனிதவள மேம்பாடு
அறிவுப் பொருளாதாரம் - மனிதவள மேம்பாடு குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பாட்டுள்ள்ன.
முன்பள்ளிக் கல்வி
குழந்தையின் வளர்ச்சியின் முதல் ஆறு வருடங்களில் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய சில தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
தொடக்க கல்வி நிலையில் கணிதம் கற்பித்தல்
தொடக்க கல்வி நிலையில் குழந்தைகளுக்கு கணிதம் கற்பிக்கும் முறை பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
தற்கால இந்தியச் சூழலில் தரமான கல்வி
தற்கால இந்தியச் சூழலில் தரமான கல்வி பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்தியக் கல்வி - ஒரு வரலாற்று மேநோக்கு
இந்தியக் கல்வி முறை பற்றிய வரலாற்றுக் குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
கல்வி மேலாண்மையில் சமுதாயத்தின் ஈடுபாடு
கல்வி மேலாண்மையில் சமுதாயத்தின் ஈடுபாடு பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
பண்பாட்டுப் பாரம்பரியம்
பண்பாட்டுப் பாரம்பரியம் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top