பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: கருத்து ஆய்வில் உள்ளது

முன்பள்ளிக் கல்வி

குழந்தையின் வளர்ச்சியின் முதல் ஆறு வருடங்களில் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய சில தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

முன்பள்ளிக் கல்வியின் நோக்கம் மற்றும் குறிக்கோள்
முன்பள்ளிக் கல்வியின் நோக்கம் மற்றும் குறிக்கோள் குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
முன்பள்ளியின் வகைகள்
பகல் நேர குழந்தைகள் காப்பகங்கள் போன்ற பிற இடங்களில் குழந்தைகளை பராமரிப்பதற்கான சில குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
கட்டமைப்பு வசதிகள்
முன்பள்ளிக் கல்வியின் கட்டமைப்பு வசதிகள் குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
முன்பள்ளியில் பாதுகாப்பு ஏற்படுத்தும் வழிகள்
முன்பள்ளியில் பாதுகாப்பு ஏற்படுத்தும் வழிகள் குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
முன்பள்ளிக் கல்வித் திட்டம் - பாடத்திட்ட அட்டவணை
முன்பள்ளிக் கல்வித் திட்டத்தின் ஒரு நாளைய, ஒரு வார, பாடத்திட்ட அட்டவணைகளின் தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
கற்பித்தல்
கற்பிக்க உதவும் சாதனங்கள், கற்பிக்கும் முறைகள் மற்றும் அதன் பண்பு நலன்கள் குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
புத்தகங்கள்
முன்பள்ளியில் குழந்தைகளுக்கு புத்தகங்கள் எவ்வாறு உதவுகிறது என்பன பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
விஞ்ஞான பரிசோதனை
குழந்தைகளின் வாழ்க்கைக்கு மிகவும் உதவியாக இருக்கும் விஞ்ஞான பரிசோதனை பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
விளையாட்டுக் கருவிகள்
குழந்தைகள் விளையாட்டு செயல்கள் மூலம் கற்பதற்கு ஊக்குவிப்பதால் விளையாட்டுக் கருவிகளின் முக்கியத்துவம் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
கரும்பலகை மற்றும் ப்ளானல் போர்ட்
முன்பள்ளிக் கல்வியில் கரும்பலகை மற்றும் ப்ளானல் போர்டின் பங்கினை பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top