பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: கருத்து ஆய்வில் உள்ளது

முன்பள்ளிக் கல்வி

குழந்தையின் வளர்ச்சியின் முதல் ஆறு வருடங்களில் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய சில தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

மாதிரிகள்
குழந்தைகள் கற்ற கருத்துக்களைத் தெளிவாக புரிந்துக் கொள்ளவும் நினைவில் நிறுத்தி வைத்துக் கொள்ளவும் உதவும் மாதிரிகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
பிளாக்ஸ் அல்லது அடுக்குகட்டைகள்
சிறுகுழந்தைகளின் தசை மற்றும் மன வளர்ச்சியை அதிகரிக்க உதவும் பிளாக்ஸ் அல்லது அடுக்குகட்டைகள் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளன.
முன்பள்ளிக்கான பாடல்களைத் தேர்ந்தேடுத்தல்
முன்பள்ளிக்கான பாடல்களைத் தேர்ந்தேடுக்கும் முறை பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
முன்பள்ளிக் குழந்தைகளை நடித்தல் மற்றும் நடனத்தில் ஈடுபடுத்துதல்
முன்பள்ளிக் குழந்தைகளை நடித்தல் மற்றும் நடனத்தில் ஈடுபடுத்துதலினால் ஏற்படும் நன்மைகள் குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
குழந்தைகள் காப்பகம்
குழந்தைகள் காப்பகம் அமைத்தல் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
முன்பருவ கல்வியை கற்பிக்கும் வழிமுறைகள்
முன்பருவ கல்வியை கற்பிக்கும் வழிமுறைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top