பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: கருத்து ஆய்வில் உள்ளது

கல்வி கொள்கை

கல்வி முறையின் கொள்கை வரையறை இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

புதிய கல்விக் கொள்கையின் முக்கிய சில பரிந்துரைகள்
புதிய கல்விக் கொள்கையின் முக்கிய சில பரிந்துரைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
கல்விக்கான மொழி கொள்கை
கல்விக்கான மொழி கொள்கை பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்தியா சுதந்திரம் பெறுவதற்கு முன் - கல்விக்கான கொள்கை வரைவுகள்
இந்தியா சுதந்திரம் பெறுவதற்கு முன் - கல்விக்கான கொள்கை வரைவுகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top