பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / கல்வி / கல்வியின் முக்கியத்துவம்
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

கல்வியின் முக்கியத்துவம்

கல்வியின் முக்கியத்துவத்தை உணர்த்தும் உள்ளடக்கங்கள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

திறன் சார்ந்த கல்வியின் முக்கியத்துவம்
திறன் சார்ந்த கல்வியின் முக்கியத்துவம் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன
இந்தியா எதிர்கொள்ளும் பிரச்சனைகள் மற்றும் தேசிய நலன்
இந்தியா எதிர்கொள்ளும் பிரச்சனைகள் மற்றும் தேசிய நலன் குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
இணைய வழி அணுகுமுறை – ஓர் முன்னோட்டம்
இணைய வழி அணுகுமுறை குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அனைவருக்கும் கல்வி வாய்ப்புகள்
அனைவருக்கும் கல்வி அளிப்பதற்காக மேற்கொள்ளப்படும் முயற்சிகள் குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
சர்வ சிக்ஷா அபியான் திட்டத்தின் அம்சங்கள்
சர்வ சிக்ஷா அபியான் திட்டம் மற்றும் அதன் இன்றியமையாத அம்சங்கள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
மனநலம் பாதிக்கப்பட்டோரின் கல்வியுரிமை
மனநலம் பாதிக்கப்பட்டோரின் கல்வியுரிமை குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்தியக் கல்விமுறை
இந்தியக் கல்விமுறை பற்றிய தகவல்கள் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
கல்வியில் நான் விரும்பும் மாற்றம்
கல்வியில் நான் விரும்பும் மாற்றம் எனும் தலைப்பின் கீழ் எழுதப்பட்ட கட்டுரை இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
கல்வியியலில் வளர்ந்து வரும் போக்குகள்
கல்வியியலில் வளர்ந்து வரும் போக்குகள் குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
கல்வி கொள்கை
கல்வி முறையின் கொள்கை வரையறை இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top