பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / கல்வி / கொள்கைகள் / திட்டங்கள்
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

கொள்கைகள் / திட்டங்கள்

இந்த பகுதி குழந்தைகளின் கல்வி, வளர்ச்சி, பாதுகாப்பு தொடர்பான பல்வேறு கொள்கைகள் மற்றும் திட்டங்கள் பற்றிய தகவல்களை கொண்டுள்ளது.

பள்ளிகளில் தகவல் மற்றும் தொலைத் தொடர்புத் தொழில்நுட்பம்
பள்ளிகளில் தகவல் மற்றும் தொலைத் தொடர்புத் தொழில்நுட்பத்தின் பங்களிப்பு, அதன் குறிக்கோள்கள் போன்ற தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
பெண் குழந்தைகளின் நலம்
பெண் குழந்தைகளின் நலம் தொடர்பான திட்டங்கள் மற்றும் பிற குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
ராஸ்ட்ரிய மத்யாமிக் சிக்ஸா அபியான்
ராஸ்ட்ரிய மத்யாமிக் சிக்ஸா அபியான் திட்டத்தின் நோக்கங்கள், குறிக்கோள்கள் மற்றும் பிற பண்புகள் இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
ஆரம்பநிலை, இடைநிலை & உயர் கல்வி திட்டங்கள்
ஆரம்பநிலை, இடைநிலை & உயர் கல்வி திட்டங்கள் பற்றி இங்கு விவரித்துள்ளனர்.
குழந்தைகள் தொடர்பான திட்டங்கள்
குழந்தை மேம்பாட்டுக்கான அரசியலமைப்பு சட்ட உத்திரவாதம் மற்றும் குழந்தைகளுக்கான தேசியக் கொள்கை பற்றிய விவரங்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
கல்வி திட்டம்
கல்வி சார்ந்த திட்டங்கள் மற்றும் அதன் பல்வேறு அம்சங்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
பெண் கல்வி ஊக்குவிப்புத் திட்டம்
பெண்கல்வி ஊக்குவிப்புத் திட்டம் பற்றிய குறிப்புகள்.
கல்வியை ஊக்குவிப்பதற்கான திட்டங்கள்
கல்வியை ஊக்குவிப்பதற்கான திட்டங்கள் பற்றிய விபரங்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
பெண் குழந்தைக்கான கல்வி நிதி உதவித்திட்டம்
பெண் குழந்தைக்கான கல்வி நிதி உதவித்திட்டம்
புதிய மகளிர் விடுதி திட்டம்
புதிய மகளிர் விடுதி திட்டம் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top