பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / கல்வி / கொள்கைகள் / திட்டங்கள்
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

கொள்கைகள் / திட்டங்கள்

இந்த பகுதி குழந்தைகளின் கல்வி, வளர்ச்சி, பாதுகாப்பு தொடர்பான பல்வேறு கொள்கைகள் மற்றும் திட்டங்கள் பற்றிய தகவல்களை கொண்டுள்ளது.

ராஷ்ட்ரீய உச்சதர் சிக்ஷா அபியான் (RUSA)
ராஷ்ட்ரீய உச்சதர் சிக்ஷா அபியான் (RUSA) திட்டம் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன
தேசிய விளையாட்டுத்திறன் தெரிவு திட்டம்
தேசிய விளையாட்டுத்திறன் தெரிவு திட்டம் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
மதிய உணவுத் திட்டம்
மதிய உணவுத் திட்டம் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
மாவட்டத் தொடக்கக் கல்வி திட்டம் (DPEP)
மாவட்டத் தொடக்கக் கல்வி திட்டம் (DPEP) குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
குழந்தைகள் பாதுகாப்பு மற்றும் சட்டம்
குழந்தைகள் பாதுகாப்பு மற்றும் சட்டம் தொடர்பான தகவல்கள் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
மதுரை தமிழ் இலக்கிய மின்பதிப்புத் திட்டம்
மதுரை தமிழ் இலக்கிய மின்பதிப்புத் திட்டம் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
தமிழ் வளர்ச்சித் துறை – வரலாறும் திட்டங்களும்
தமிழ் வளர்ச்சித் துறையின் வரலாறும் திட்டங்களும் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
தேசிய கல்விக் கொள்கை 2020
தேசிய கல்விக் கொள்கை 2020
நெவிகடிஒன்
Back to top