பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: கருத்து ஆய்வில் உள்ளது

மாணவர்களின் பகுதி

பள்ளி செல்லும் மாணவர்கள் மற்றும் அவர்களின் பெற்றோர்களுக்கான குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

மாணவர்கள் நலம் பேணல்
மாணவர்கள் நலம் பேணல் பற்றிய தகவல்
மாணவர்கள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய விதிமுறைகள்
மாணவர்கள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய விதிமுறைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
பள்ளிகளின் மாதிரி கால அட்டவணை
இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள கால அளவுகள் அந்தந்தப் பள்ளிகள் தொடங்கும் நேரத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு பின்பற்றவேண்டும்.
காலை வழிபாடு
காலை வழிபாட்டு முறைகள் மற்றும் பள்ளிகளில் பின்பற்ற வேண்டிய உறுதிமொழிகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
பள்ளியின் செயல்பாடுகள்
பள்ளிகளில் மேற்கொள்ளப்படும் செயல்பாடுகள் பற்றிய தகவல்.
உடற்கல்வியில் மாணவர்களின் பங்கேற்பும், பயன்களும்
உடற்கல்வியில் மாணவர்களின் பங்கேற்பும், பயன்களும் பற்றிய தகவல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
படிப்பின் முக்கியத்துவம்
உணவும் உறக்கமும் போல படிப்பின் முக்கியத்துவம் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
மதிய உணவு இடைவேளைக்குப் பிந்தைய செயல்பாடுகள்
மதிய உணவு இடைவேளைக்குப் பிந்தைய செயல்பாடுகள் பற்றி கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
மாணவர்களின் கல்வி இடைவெளி வருடம்
மாணவர்களின் கல்வி இடைவெளி வருடத்தில் கவனம் கொள்ள வேண்டியவைகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
வெளிநாட்டில் படிப்பு – யோசிக்க வேண்டிய செயல்கள்
வெளிநாட்டில் படிப்பை மேற்கொள்வதற்கு முன் யோசிக்க வேண்டிய செயல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top