பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

திருக்குறள்

திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறள்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

திருக்குறள் - ஒரு அறிமுகம்
திருக்குறளின் சிறப்பு இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அறத்துப்பால்
திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறளின் அறத்துப்பால் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
பொருட்பால்
திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறளின் பொருட்பால் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
காமத்துப்பால்
திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறளின் காமத்துப்பால் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
அறத்துப்பால் - பொருள் விளக்கம்
அறத்துப்பாலில் இடம்பெற்றுள்ள திருக்குறளுக்கான பொருள் விளக்கங்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
பொருட்பால் - பொருள் விளக்கம்
பொருட்பாலில் இடம்பெற்றுள்ள திருக்குறளுக்கான பொருள் விளக்கங்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
காமத்துப்பால் - பொருள் விளக்கம்
காமத்துப்பாலில் இடம்பெற்றுள்ள திருக்குறளுக்கான பொருள் விளக்கங்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top