பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / கல்வி / தமிழ் இலக்கியங்கள் மற்றும் நூல்கள்
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: கருத்து ஆய்வில் உள்ளது

தமிழ் இலக்கியங்கள் மற்றும் நூல்கள்

தமிழ் இலக்கியங்கள் மற்றும் பிற நூல்கள் குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

மருதத் திணைப் பாடல்கள்
மருதத் திணைப் பாடல்களைப் பற்றி அறியலாம். வயல்கள் (நன்செய் நிலம்) நிறைந்த பகுதியில் மக்களின் வாழ்க்கை முறைகளையும், சிறப்புகளையும் அறிய இப்பகுதி துணை புரியும்.
நெய்தல் திணைப் பாடல்கள்
கடற்பகுதி மக்களின் வாழ்க்கை முறைகளையும், சிறப்புகளையும் அறிய இப்பகுதி துணை புரியும். நெய்தல் திணைப் பாடல்களின் முதற்பொருள், கருப்பொருள், உரிப்பொருள் ஆகியவற்றை இப்பகுதி விவரிக்கிறது.
பாலைத் திணைப் பாடல்கள்
இப்பகுதியில் பாலைத் திணைப் பாடல்களைப் பற்றி அறியலாம். பாலை நிலப்பகுதி மக்களின் வாழ்க்கை முறைகளையும் சிறப்புகளையும் அறிய இப்பகுதி துணைபுரியும்.
கைக்கிளை, பெருந்திணைப் பாடல்கள்
சங்க இலக்கியங்களில் கைக்கிளையும் பெருந்திணையும் அரிதாகவே இடம் பெற்றுள்ளன. கைக்கிளை, பெருந்திணை ஆகியவற்றின் இயல்புகளையும் அவை அமைந்த பாடல்களையும் இப்பகுதியில் அறியலாம்.
காவியமும் ஓவியமும்
காவியங்களில் குறிப்பினால் பொருளைப் புலப்படுத்தும் முறையை பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
காவியமும் ஓவியமும் பாகம் - 1
காவியமும் ஓவியமும் எனும் நூலில் உள்ள கட்டுரைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
காவியமும் ஓவியமும் பாகம் 2
காவியமும் ஓவியமும் எனும் நூலில் உள்ள கட்டுரைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
காவியமும் ஓவியமும் பாகம் - 3
காவியமும் ஓவியமும் எனும் நூலில் உள்ள கட்டுரைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
திருக்குறள்
திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறள்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
ஔவையார் நூல்கள்
ஆத்திச்சூடி, கொன்றைவேந்தன், மூதுரை & நல்வழி ஆகிய ஔவையார் நூல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
நெவிகடிஒன்
Back to top