பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / கல்வி / தமிழ் இலக்கியங்கள் மற்றும் நூல்கள்
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: கருத்து ஆய்வில் உள்ளது

தமிழ் இலக்கியங்கள் மற்றும் நூல்கள்

தமிழ் இலக்கியங்கள் மற்றும் பிற நூல்கள் குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

பாரதியாரின் தேசிய கீதங்கள் - 1 முதல் 14 வரை
சுப்ரமணிய பாரதியாரின் தேசிய கீதங்கள் (1 முதல் 14 வரை) இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
பாரதியாரின் தேசிய கீதங்கள் - 15 முதல் 30 வரை
சுப்ரமணிய பாரதியாரின் தேசிய கீதங்கள் (15 முதல் 30 வரை) இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
பாரதியாரின் தேசிய கீதங்கள்- 31 முதல் 40 வரை
சுப்ரமணிய பாரதியாரின் தேசிய கீதங்கள் (31 முதல் 40 வரை) இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
தமிழர் வீரம் - 1 முதல் 6
தமிழர் வீரம் எனும் நூலின் முதல் ஆறு பகுதி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
தமிழர் வீரம் - 7 முதல் 10
தமிழர் வீரம் எனும் நூலின் 7 முதல் 10 வரையுள்ள பகுதிகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
தமிழர் வீரம் - 11 முதல் 15
தமிழர் வீரம் எனும் நூலின் 11 முதல் 15 வரையுள்ள பகுதிகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
கடற்கரையிலே 1 முதல் 8
கடற்கரையிலே (இலக்கியக் கட்டுரைகள்) 1 முதல் 8 வரை இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
கடற்கரையிலே 9 முதல் 15
கடற்கரையிலே (இலக்கியக் கட்டுரைகள்) 9 முதல் 15 வரை இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
கடற்கரையிலே 16 முதல் 20
கடற்கரையிலே (இலக்கியக் கட்டுரைகள்) 16 முதல் 20 வரை இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நாட்டியக் கலை விளக்கம்
நாட்டியக் கலையின் விளக்கம் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top