பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / கல்வி / பொது அறிவுத் தகவல்கள் / ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: கருத்து ஆய்வில் உள்ளது

ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு

ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு பற்றிய வினா விடைகள்

ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு - சமூக அறிவியல்
சமூக அறிவியல் சார்ந்த வினா - விடைகள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளன.
டி.இ.டி அறிவியல் வினா - விடை உடலியல்
உடலியல் சார்ந்த டி.இ.டி அறிவியல் வினா - விடைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
டி.இ.டி அறிவியல் வினா - விடை
டி.இ.டி அறிவியல் வினா - விடைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
டி.இ.டி காந்தவியல் - அறிவியல் வினா - விடை
காந்தவியல் சார்ந்த டி.இ.டி - அறிவியல் வினா - விடைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
டி.இ.டி அறிவியல் வினா - விடை ஆற்றலின் வகைகள்
டி.இ.டி அறிவியல் வினா - விடை ஆற்றலின் வகைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top