பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / கல்வி / பொது அறிவுத் தகவல்கள் / பல்வேறு துறைகளின் வளர்ச்சி
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

பல்வேறு துறைகளின் வளர்ச்சி

பல்வேறு துறைகளின் வளர்ச்சியில் இந்தியா அடைந்த முன்னேற்றம் குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.

வேளாண்மை வளர்ச்சி
வேளாண்மை துறையின் வளர்ச்சி குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
தொழில் துறை வளர்ச்சி
தொழில் துறை வளர்ச்சி குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை வளர்ச்சி
தகவல் தொழில்நுட்பத் துறை வளர்ச்சி குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
வியாபார துறை வளர்ச்சி
வியாபார துறை வளர்ச்சி பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அறிவியல் துறை வளர்ச்சி
அறிவியல் துறை வளர்ச்சி சார்ந்த தகவல்கள் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
கல்வி துறை வளர்ச்சி
கல்வி துறை வளர்ச்சி குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
பாதுகாப்பு துறை வளர்ச்சி
பாதுகாப்பு துறை வளர்ச்சி பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top