பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / கல்வி / பொது அறிவுத் தகவல்கள் / பொதுத் தகவல்கள் / இந்திய நீதித்துறை வரலாறு (உச்ச நீதிமன்றம்)
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

இந்திய நீதித்துறை வரலாறு (உச்ச நீதிமன்றம்)

இந்திய நீதித்துறையின் வரலாற்றுக் குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

அறிமுகம்

இந்திய நீதித்துறை 19 ஆம் நூற்றாண்டின் நடுப்பகுதியில் இந்தியாவில் நிறுவப்பட்ட ஆங்கில சட்ட அமைப்பின் தொடர்ச்சியாகும். சுங்கம், முன்னோடிகள் மற்றும் சட்டமன்ற சட்டம் செல்லுபடியாகும் என்று ஒரு பொதுவான கலப்பின சட்ட அமைப்பை அடிப்படையாக கொண்டது. நம்முடைய நாட்டின் உச்ச அதிகாரம் இந்திய அரசியலமைப்பிடம் தான் உள்ளது. இந்தியாவில் நீதித்துறை பல்வேறு மட்டங்களில் உள்ளன.

பல்வேறு வகையான நீதிமன்றங்களில் பல்வேறு வகையான நீதிபதிகள் உள்ளனர். மேலும் அவர்கள் ஒரு முக்கியத்துவம் கொண்ட கண்டிப்பான படிநிலையை உருவாக்கியிருக்கிறார்கள். அந்த படிநிலையில் - முதலில் இந்திய உச்ச நீதிமன்றம், அதன் பிறகு அந்தந்த மாநிலங்களின் உயர் நீதிமன்றங்கள், அதன் பிறகு ஒவ்வொரு மாவட்டங்களிலும் மாவட்ட நீதிமன்றங்கள் மற்றும் இரண்டாம் வகுப்பு நீதிபதிகள் மற்றும் உரிமையியல் நீதிபதி.

இந்திய நீதித்துறை தனிநபர்கள் மற்றும் அரசாங்கத்திற்கு இடையே ஏற்படும் வேறுபாடுகள் உட்பட அனைத்து வகை வழக்குகள் மற்றும் உள்நாட்டு விவகாரங்களை பரிசீலிக்கிறது. இந்திய நீதித்துறை உறுப்பினர்கள், அரசாங்கத்தின் நிர்வாக மற்றும் சட்ட கிளைகளிடம் இருந்து சுதந்திரமாகச் செயல்படுகின்றனர்.

வரலாறு

ஐரோப்பியர்கள் வருகைக்கு முன், அர்த்தசாஸ்திரம் (400 கிமு) மற்றும் 100 கிபி இலிருந்து மனுதரும சாத்திரம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இந்தியா நிர்வகிக்கப்பட்டு வந்தது. நீதி, நிர்வாக, மற்றும் சட்டமன்ற வேலைகள் அரசர் அல்லது நிலத்தின் ஆட்சியாளரிடம் இருந்தன. ஆனால் கிராமங்கள் கணிசமான சுதந்திரத்தை கொண்டு இருந்தன.

அங்கு வாழ்ந்த மக்கள் தங்களது சர்ச்சைகளை மற்றும் வேறுபாடுகளைத் தீர்க்க அவர்களின் சொந்த பஞ்சாயத்து அமைப்புகளைக் கொண்டிருந்தனர்.

பெரிய மோதல்கள் மட்டுமே கிராமத்தைக் கடந்த நீதிக் குழுக்களால் ஆராயப்பட்டன. இவ்வழக்கம் இந்தியா மீதான இசுலாமியப் படையெடுப்புக்கு அப்பாலும் தொடர்ந்தது. இஸ்லாமிய சட்டம் "ஷாரியா" நாட்டின் முஸ்லிம்களுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட்டது. ஆனால், இந்தியா பிரித்தானியர் கட்டுப்பாட்டில் வந்த போது இவ்விரு முறைகளும் வழக்கிழந்து பொதுச்சட்டம் பயன்படுத்தபடலாயிற்று.

தகுதி

இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் தலைமை நீதிபதி மற்றும் இந்தியக் குடியரசுத் தலைவரால் நியமிக்கப்பட்ட 28 மற்ற நீதிபதிகளைக் கொண்டிருக்கிறது.

65 வயது அடைந்த பிறகு உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் பணிஓய்வு பெறுகிறார்கள். உச்ச நீதிமன்றத்தில் நீதிபதியாக நியமிக்கப்படுவோர்க்கு இருக்க வேண்டிய தகுதிகள், ஒரு நபர் இந்தியக் குடிமகனாக இருக்க வேண்டும், குறைந்தது ஐந்து ஆண்டுகள், ஒரு உயர் நீதிமன்றத்தின் அல்லது அடுத்தடுத்து இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட போன்ற நீதி மன்றங்களில் நீதிபதியாகவோ, அல்லது ஒரு உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கறிஞராகவோ அல்லது இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட போன்ற நீதி மன்றங்களில் குறைந்தது அடுத்தடுத்து 10 ஆண்டுகள் வழக்கறிஞராகவோ அல்லது அவர் ஜனாதிபதி கருத்தின்படி, ஒரு புகழ்பெற்ற சட்ட நிபுணராகவோ இருக்க வேண்டும்.

ஒரு உயர் நீதிமன்றத்தின் நீதிபதி, ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்திற்குரிய தற்காலிக உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியாக செயல்படலாம் மற்றும் ஓய்வு பெற்ற உச்ச நீதிமன்ற மற்றும் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் அந்தந்த நீதிமன்றங்களின் தற்காலிக நீதிபதியாக செயல்படலாம்.

விதிமுறைகள்

அரசியலமைப்பு பல்வேறு வழிகளில் உச்சநீதிமன்றத்தின் சுதந்திரத்தை உறுதி செய்ய முயற்சிக்கிறது. ஒரு உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியை பணிநீக்கம் செய்யவேண்டும் என்றால், ஜனாதிபதி நாடாளுமன்ற இரு அவைகளில் இருந்து மொத்த உறுப்பினர்களின் பெரும்பான்மை அல்லது மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மை ஆதரவு பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பதவி இழந்த ஒரு உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி இந்தியாவில் வேறு எந்த நீதிமன்றத்திலும் நீதிபதியாக செயல்பட முடியாது.

உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஆங்கிலத்தில் மட்டுமே விவாதங்கள் நடத்தப்படுகிறது. 1966 ஆம் ஆண்டு அரசியல் சட்டத்தின் சட்டப்பிரிவு 145 கீழ், உச்ச நீதிமன்றத்தின் நடைமுறை மற்றும் செயல்முறைகள் ஒழுங்குபடுத்த பட்டுள்ளன.

இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் நாட்டின் உயர்ந்தபட்ச மன்றமாக உள்ளது. இது இந்திய அரசியலமைப்பில் பகுதி ஐந்து, அத்தியாயம் நான்கில் நிறுவப்பட்டுள்ளது.

இந்திய அரசியலமைப்பின் படி, உச்ச நீதிமன்றத்தின் பங்கு ஒரு மத்திய நீதிமன்றம் போல் ஆகும். உச்ச நீதிமன்றம் அரசியலமைப்புக்கு பாதுகாவலாகவும் மற்றும் மேல் முறையீடு செய்ய நாட்டின் உச்ச நீதிமன்றமாகவும் உள்ளது.

இந்திய அரசியலமைப்பின் பொதுவிதிகள் 124 முதல் 147 வரை இந்திய உச்ச நீதிமன்ற கலவை மற்றும் அதிகாரத்தை பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. முதன்மையாக, அது மாநிலங்கள் மற்றும் பிரதேசங்களின் உயர் நீதிமன்ற தீர்ப்பை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்யப்படும் வழக்குகளைப் பரிசீலிக்கும் ஒரு மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றமாக உள்ளது. எனினும், அது கடுமையான மனித உரிமை மீறல்கள் அல்லது அரசியல்சட்ட தீர்வுகள், உரிமை அல்லது விதி 32 இன் கீழ் தாக்கல் செய்த மனுக்களை எடுக்கிறது. ஏதேனும், ஒரு வழக்குக்கு உடனடி தீர்வு தேவை என்றால் அது எடுத்துக் கொள்ளும். இந்திய உச்ச நீதிமன்றம், 28 ஜனவரி 1950 அன்று அதன் தொடக்கத்திலிருந்து, 24,000 திற்கு மேல் அறிக்கை தீர்ப்புகள் அளித்துள்ளது.

ஆதாரம் : லாயர்ஸ் லைன் மாத இதழ்

3.05714285714
கருத்தைச் சேர்

(மேற்கண்ட தகவலில் உங்களுக்கு ஏதாவது கருத்துக்கள்/ஆலோசனைகள் இருந்தால், இங்கே பதிவு செய்யவும்)

Enter the word
நெவிகடிஒன்
Back to top