பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: கருத்து ஆய்வில் உள்ளது

முக்கிய தினங்கள்

தேசிய மற்றும் சர்வதேச அளவில் கொண்டாடப்படும் முக்கிய தினங்கள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.

உலக சிட்டுக்குருவிகள் நாள்
உலக சிட்டுக்குருவிகள் நாள் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
உலக புகையிலை எதிர்ப்பு தினம்
உலக புகையிலை எதிர்ப்பு தினம் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
மென்பொருள் மற்றும் வன்பொருள் சுதந்திர தினம்
மென்பொருள் மற்றும் வன்பொருள் சுதந்திர தினம் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஆசிரியர் தினம்
ஆசிரியர் தினம் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
உலக செவிலியர் தினம்
உலக செவிலியர் தினம் (International Nurses Day) பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
உலக வனவிலங்கு தினம்
உலக வனவிலங்கு தினம் (World Wildlife Day) பற்றிய தகவல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
சர்வதேச மகளிர் தினம்
சர்வதேச மகளிர் தினம் (International Women Day) பற்றிய தகவல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
சர்வதேச தாய்மொழி தினம்
சர்வதேச தாய்மொழி தினம் (International Mother Language Day) பற்றிய தகவல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
உலக வானொலி தினம்
உலக வானொலி தினம் (WORLD RADIO DAY) பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
உலக புற்றுநோய் தினம்
உலக புற்றுநோய் தினம் (World Cancer Day) பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top