பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: கருத்து ஆய்வில் உள்ளது

விருதுகள்

அரசால் வழங்கப்படும் விருதுகளை பற்றி காண்போம்.

பாவேந்தர் பாரதிதாசன் விருது
பாவேந்தர் பாரதிதாசன் விருது பெற்றவர்களின் பட்டியல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்த்தென்றல் திரு.வி.க. விருது
தமிழ்த்தென்றல் திரு.வி.க. விருதுகளின் பட்டியலின் விபரங்கள்
திருவள்ளுவர் விருது பட்டியல்
திருவள்ளுவர் விருது பெற்றவர்களின் பட்டியல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
பாரத ரத்னா விருது
பாரத ரத்னா விருது பெற்றவர்களின் பட்டியல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
பேரறிஞர் அண்ணா விருது
பேரறிஞர் அண்ணா விருது பெற்றவர்களின் பட்டியல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
அண்ணல் அம்பேத்கர் விருது
அண்ணல் அம்பேத்கர் விருது பெற்றவர்களின் பட்டியல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
பெருந்தலைவர் காமராஜர் விருது
பெருந்தலைவர் காமராஜர் விருது பெற்றவர்களின் பட்டியல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
நெவிகடிஒன்
Back to top