பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / கல்வி / பயனுள்ள செய்திகள் மற்றும் தொடர்புகள்
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

பயனுள்ள செய்திகள் மற்றும் தொடர்புகள்

இத்தலைப்பின் கீழ் அரசு ஆதார வளங்கள், அடிப்படை கல்வி, குழந்தை உரிமை ஆகியவற்றின் பயனுள்ள இணைய தளங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

இணையத் தமிழ் இதழ்கள்
இணையத் தமிழ் இதழ்களின் அமைப்பும் உள்ளடக்கமும் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
தேசிய அறிவாண்மை ஆணையம்
தேசிய அறிவாண்மை ஆணையம் அளித்த பரிந்துரைகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
கல்வித் திட்டமிடுதலும் நிதியும்
கல்வித் திட்டமிடுதலும் நிதியும் குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஆளுமை
ஆளுமை தன்மை பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
பொருளாதார வளர்ச்சியும் முன்னேற்றமும்
பொருளாதார வளர்ச்சியும் முன்னேற்றமும்
பொருளாதார அமைப்புகளும் பொருளாதாரக் கொள்கைகளும்
பொருளாதார அமைப்புகளும் பொருளாதாரக் கொள்கைகளும் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top