பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / கல்வி / பயனுள்ள செய்திகள் மற்றும் தொடர்புகள்
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்

பயனுள்ள செய்திகள் மற்றும் தொடர்புகள்

இத்தலைப்பின் கீழ் அரசு ஆதார வளங்கள், அடிப்படை கல்வி, குழந்தை உரிமை ஆகியவற்றின் பயனுள்ள இணைய தளங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

பார்வையற்றவர்களுக்கு தொழிற்பயிற்சி
தேசிய பார்வையற்றோர் நல மையம் இந்தியாவில் உத்தரகாண்டை தலைமையிடமாக கொண்டு தமிழ்நாடு சென்னையில் மண்டல பயிற்சி மையமாக செயல்பட்டு கொண்டு வருகிறது. இம்மையம் பார்வையற்றோர்களுக்காக கீழ்காணும் தொழிற்பயிற்சிகளை நடத்துகின்றது.
தாழ்வு மனப்பான்மையை தகர்ப்போம்
தாழ்வு மனப்பான்மையை தகர்க்க வழிமுறைகள்
வளர்ச்சிக்கான இராணுவ அறிவியலும், தொழில்நுட்பமும்
வளர்ச்சிக்கான இராணுவ அறிவியலும், தொழில்நுட்பமும் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
மனிதத் திறன்பாடு
மனிதர்களின் பரிணாம வளர்ச்சி குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
சமுதாயக் கண்காணிப்பு மற்றும் உரிமை உடைமை உணர்வை மேம்படுத்துவதற்கான செயல்கள்
சமுதாயக் கண்காணிப்பு மற்றும் உரிமை உடைமை உணர்வை மேம்படுத்துவதற்கான செயல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்திய இளைஞர்கள் - உருவாகி வரும் ஆற்றல்
இந்திய இளைஞர்கள் - உருவாகி வரும் ஆற்றல் பற்றிய தொகுப்புகள் இங்கே விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்தியாவில் இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு உருவாக்குவதற்கான சவால்கள்
இந்தியாவில் இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு உருவாக்குவதற்கான சவால்கள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
இளைஞர்களுக்கு அதிகாரம் அளிப்பதற்கான அணுகுமுறைகள்
இந்திய இளைஞர்களுக்கு அதிகாரம் அளிப்பதற்கான நான்கு முனை அணுகுமுறை மாதிரியை பற்றிய குறிப்புகள் இந்தக் கட்டுரையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
இடைக்காலத்தில் மக்களின் சமூக, பொருளாதார, பண்பாட்டு நிலை
வரலாற்றின் இடைக் காலத்தில் மக்களின் சமூக, பொருளாதார, பண்பாட்டு நிலை (பொ.ஆ. 500 - 1500 வரை) குறித்து இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நுண்ணிலைத் திட்டம்
நுண்ணிலைத் திட்டம் (Micro Planning) குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top