பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

காற்றாற்றல்

இத்தலைப்பில் காற்றாற்றல் மூலம் இயங்கும் செயல்பாடுகள் பற்றி கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

காற்றாலை மின் உற்பத்தி
காற்றாலை மின் உற்பத்தியின் தொழில்நுட்பங்கள் பற்றி விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
காற்றாற்றல் மூலம் நீர் இறைத்தல்
காற்றாற்றல் மூலம் நீர் இறைத்தலை பயன்படுத்தும் பல்வேறு மாதிரிகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
Back to top