பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

சூரிய ஆற்றல்

சூரிய ஒளியால் இயங்கும் அனைத்து சாதனங்கள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.

சூரிய ஒளி விளக்குகள்
சூரிய ஒளி விளக்குகள் தொடர்பான பல்வேறு அம்சங்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
சூரிய படங்கள்
சூரிய படங்களின் பயன்கள் மற்றும் மாதிரிகள் இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளன.
சூரிய ஒளி அடுப்புகள்
சூரிய ஒளி அடுப்புகளின் பல்வேறு அம்சங்கள் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
சூரிய ஓளி மூலம் நீரை வெப்பப்படுத்தும் கருவி
சூரிய ஓளி மூலம் நீரை வெப்பப்படுத்தும் கருவிகளின் பல்வேறு அம்சங்கள் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
சூரிய ஓளி மூலம் நீர் இறைக்கும் கருவி
நீர் இறைப்பதற்கான சூரிய பயன்பாடுகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
சூரிய சக்தியால் இயங்கும் தெரு விளக்குகள்
சூரிய சக்தியால் இயங்கும் தெரு விளக்குகள் மற்றும் அதன் நன்மைகள் பற்றி இங்கு விளக்கியுள்ளனர்.
சூரிய ஒளி சக்தி மூலம் வீடுகளுக்கு ஒளியேற்றுதல்
சூரிய ஒளி சக்தியை மின் சக்தியாக மாற்றும் செல்களை பயன்படுத்தி வீடுகளுக்கு ஒளியேற்றும் செயல்முறைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
சூரிய உலர்த்தி
இத்தலைப்பில் சூரிய உலர்த்தியின் வகைகள், பயன்கள் மற்றும் அதன் பிற சிறப்பு அம்சங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
வேளாண்மைக்கான சூரிய ஒளி தயாரிப்புகள்
வேளாண்மையில் சூரிய ஒளியால் செயல்படும் தயாரிப்புகள் பற்றி இங்கு விவரித்துள்ளனர்.
சூரிய சக்தித் தகடுகள்
புதுமையான சூரிய சக்தித் தகடுகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top