பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / எரிசக்தி / எரிசக்தி உற்பத்தி / மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மானம்
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: கருத்து ஆய்வில் உள்ளது

மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மானம்

தமிழகத்தின் மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மானம் குறித்த தகவல்கள் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.

மின் இணைப்பு
மின் இணைப்பு குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
மின் கட்டண திருத்தம் தொடர்பான அடிப்படை விவரங்கள்
கேள்வி-பதில் வடிவில் மின் கட்டண திருத்தம் தொடர்பான அடிப்படை விவரங்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம்
தமிழக மின் உற்பத்தி கழகம் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
தமிழ்நாடு மின் தொடரமைப்பு கழக நிறுவனம்
தமிழ்நாடு மின் தொடரமைப்பு கழக நிறுவனம் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
Back to top