பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / எரிசக்தி / எரிசக்தி- கருத்து பகிர்வு
பகிருங்கள்

எரிசக்தி- கருத்து பகிர்வு

இந்த மன்றம் எரிசக்தி தொடர்பான பிரச்சனைகள் மீது விவாதம் செய்ய உள்ளது.

நடந்து கொண்டிருக்கும் விவாதங்களில் பங்குபெறவோ அல்லது புதிய விவாதங்களை ஆரம்பிக்கவோ கீழ்க்காண்பனவற்றில் பொருத்தமான மன்றத்தை தேர்வு செய்யவும்
கருத்துக்களத்தின் பெயர் விவாதங்கள் மிக சமீபத்திய கலந்துரையாடல்
தாவரவியல் பூமியிலுள்ள பல்வேறு தாவரங்களின் பயன்கள் குறித்து இங்கு விவாதிக்கலாம். 0 No conversations started
மின்சாரம் மின்சாரம் தொடர்பான தகவல்களை இங்கு கலந்துரையாடலாம். 2 January 10. 2019
பிளாஸ்டிக் தடை தமிழகத்தில் ஜனவரி 1-ஆம் தேதி முதல் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. அதைப் பற்றிய கருத்துக்களை இங்கு விவாதிக்கலாம். 2 December 22. 2018
இயற்கை பேரிடர் இயற்கை பேரிடர்களின் தாக்கம் மற்றும் அதிலிருந்து தம்மை காத்துக் கொள்வதற்கான ஆலோசனைகளை இங்கு கலந்துரையாடலாம். 1 February 08. 2019
சுற்றுச்சூழலில் நமது கடமை சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பில் நாம் ஆற்ற வேண்டிய கடமைகள் பற்றி இங்கு கலந்துரையாடலாம். 1 August 02. 2019
எரிசக்தி சேமிப்பிற்கான அரசாங்க உதவி எரிசக்தி சேமிப்பிற்கான அரசாங்க உதவி குறித்த தகவல்கள் இங்கு விவாதிக்கலாம். 2 September 21. 2018
தூய்மை இந்தியாவை உருவாக்க என்ன செய்ய வேண்டும் தூய்மை இந்தியாவை உருவாக்குவதற்கான ஆலோசனைகளை இங்கு கலந்துரையாடலாம். 2 February 08. 2019
இந்திய சூழல் மண்டலங்கள் இந்திய சூழல் மண்டலங்கள் தொடர்பான தகவல்களை இங்கு கலந்துரையாடலாம். 0 No conversations started
தூய்மையான தமிழகத்திற்கு வழிகள் தமிழகத்தை தூய்மையாக்க வழிவகுக்கும் ஆலோசனைகள் குறித்து இங்கு கலந்துரையாடலாம். 0 No conversations started
பிளாஸ்டிக் - தேவையற்ற பயன்பாடுகள் பிளாஸ்டிக்- இன் தேவையற்ற பயன்பாடுகள் குறித்து இங்கு கலந்துரையாடலாம். 1 July 21. 2018
கோவில் காடுகள் கோவில் காடுகள் பாதுகாப்பு குறித்த சந்தேகங்களை இங்கு கலந்துரையாடலாம். 0 No conversations started
நிலத்தடி நீர் பாதுகாப்பு நிலத்தடி நீர் பாதுகாப்பு தொடர்பான தகவல்களை பற்றி இங்கு கலந்துரையாடலாம். 1 May 12. 2018
மாசுபாட்டை குறைப்பதற்கான வழிகள் சுற்றுப்புறச் சூழலில் ஏற்படும் மாசுபாட்டை தடுப்பதற்கான வழிமுறைகள் குறித்து இங்கு கலந்துரையாடலாம். 2 February 16. 2018
சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பில்லாத எரிசக்தி சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பு இன்றி எரிசக்தி உற்பத்தி செய்தல் குறித்து இங்கு விவாதிக்கலாம் 1 January 17. 2018
எரிவாயு எரிவாயு தொடர்பான தகவல்களை இங்கு கலந்துரையாடலாம் 1 December 07. 2017
இயற்கை வளங்களை பாதுகாத்தல் இயற்கை வளங்களை பாதுகாத்தல் என்பது இன்றியமையாத ஒன்றாக ஆகிவிட்ட நிலையில், அதை பராமரிப்பது தொடர்பான தகவல்களை இங்கு விவாதிக்கலாம். 2 March 21. 2018
சுற்றுச்சூழல் கொள்கை தமிழ்நாடு மாநில சுற்றுச்சூழல் கொள்கை பற்றிய தகவல்களை இங்கு கலந்துரையாடலாம். 0 No conversations started
மின் இணைப்பு மின் இணைப்பு பெறும் முறைகளில் உள்ள சந்தேகங்களை இங்கு கலந்துரையாடலாம். 4 December 08. 2017
அரசு மானியம் எரிசக்தி தொடர்பான அரசு மானியம் குறித்த தகவல்களை இங்கு கலந்துரையாடலாம். 1 December 13. 2018
பருவநிலை மாற்றம் பருவநிலை மாற்றம் தொடர்பான தகவல்களை இங்கு கலந்துரையாடலாம். 0 No conversations started
நீர் நிலைகளின் இன்றையை நிலை நீர் ஆதாரங்களான ஆறு, குளம், ஏரி போன்றவற்றின் இன்றைய நிலை குறித்து இங்கு விவாதிக்கலாம். 1 June 01. 2017
நீர் மேலாண்மை மிகப்பெரிய பாதிப்புகளை ஏற்படுத்திக் கொண்டிருக்கும் தண்ணீர் தட்டுப்பாட்டை குறைக்கும் வழிமுறைகள் குறித்து இங்கு விவாதிக்கலாம். 2 May 12. 2018
தமிழக சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வு நடவடிக்கைகள் தமிழநாட்டில் நடைமுறையில் இருக்கும் சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வு நடவடிக்கைகள் பற்றிய கருத்துக்களை இங்கு விவாதிக்கலாம். 3 March 21. 2018
நகர்ப்புற சுற்றுச்சூழல் நகர்ப்புற சுற்றுச்சூழலை மேம்படுத்தும் யுத்திகள் குறித்து இங்கு கலந்துரையாடலாம். 2 March 11. 2017
பிளாஸ்டிக் - மறுபயன்பாடு பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை மறுபயன்பாடு செய்வதற்கான முறைகளை பற்றி இங்கு கலந்துரையாடலாம் 2 October 11. 2017
சோலார் மின் உற்பத்தி சோலார் மின் உற்பத்தி தொடர்பான தகவல்களை இங்கு கலந்துரையாடலாம். 8 November 26. 2018
இயற்கைச் சீற்றங்கள் இயற்கைச் சீற்றங்களினால் ஏற்படும் பாதிப்புகளும் அதற்கான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளும் பற்றி இங்கு கலந்துரையாடலாம். 1 December 13. 2016
சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு சட்டங்கள் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு சட்டங்கள் பற்றி இங்கு விவாதிக்கலாம் 1 November 18. 2016
தொழிற்சாலைகளில் எரிபொருள் பயன்பாடு தொழிற்சாலைகளில் எரிபொருள் பயன்பாடும் அதை கட்டுப்படுத்துவற்கான ஆலோசனைகளும் பற்றி இங்கு கலந்துரையாடலாம். 1 November 18. 2016
தட்பவெப்ப மாற்றம் தட்பவெப்ப மாற்றத்தால் ஏற்படும் விளைவுகள் மற்றும் அதன் தீர்வுகள் பற்றி இங்கு கலந்துரையாடலாம். 1 September 20. 2016
எரிசக்தி திறனை மேம்படுத்தும் நுட்பங்கள் எரிசக்தி திறனை மேம்படுத்தும் தொழில்நுட்பங்கள் பற்றி இங்கு விவாதிக்கலாம். 2 July 26. 2017
எதிர்கால எரிசக்தி தேவை எதிர்காலத்தில் எரிசக்தியின் தேவைப் பற்றி அறிந்து அதற்கேற்ப அவற்றை பயன்படுத்துதல் அவசியமானதாகும். எரிசக்தியின் தேவை குறித்து இங்கு கலந்துரையாடலாம். 1 August 05. 2016
காடழிப்பு காடுகளை அழிப்பதனால் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகள் பற்றியும் அவற்றை சரிசெய்வதற்கான ஆலோசனைகளையும் இங்கு பகிரலாம். 2 August 18. 2018
தண்ணீர் பஞ்சம் கோடைக்கால தண்ணீர் பஞ்சத்தை தீர்க்கும் ஆலோசனைகள் பற்றி இங்கு கலந்துரையாடலாம். 1 December 13. 2016
மறுசுழற்சி மறுசுழற்சி மூலம் பொருட் பயன்பாட்டைக் குறைத்தல் பற்றி இங்கு கலந்துரையாடலாம். 1 March 18. 2016
காற்று மாசு காற்று மாசுபாடு விஷயத்தில் நாம் இன்னும் அதிகக் கவனம் செலுத்த வேண்டும். அதற்கான விழிப்புணர்வு தகவல்கள் பற்றி இங்கு கலந்துரையாடலாம். 1 March 01. 2016
மாற்று எரிபொருள் எரிசக்தியை சேமிக்க மாற்று எரிபொருள்கள் உபயோகிப்பதன் விழிப்புணர்வு குறித்து இங்கு விவாதிக்கலாம். 1 March 18. 2016
பிளாஸ்டிக் வாழ்க்கை சுற்றுச்சூழலுக்கு பெரும் ஆபத்தை ஏற்படுத்தி வரும் இந்த பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்டை ஒழித்தல் பற்றி இங்கு விவாதிக்கலாம். 1 January 22. 2016
புவி வெப்பமயமாதல் புவி வெப்பமயமாவதற்கான காரணங்கள் மற்றும் தீர்வுகள் பற்றி இங்கு விவாதிக்கலாம். 1 January 12. 2016
சோலார் மின்சாரம் சோலார் மின்சாரத்தின் முக்கியத்துவம் மற்றும் நன்மைகள் குறித்து இங்கு விவதிக்கலாம். 3 January 17. 2018
மழைநீர் சேகரிப்பு மழைநீர் சேகரிப்பு முறைகளை பற்றி இங்கு விவாதிக்கலாம். 3 June 01. 2017
சுற்றுச்சூழல் சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த பல்வேறு தகவல்களை இங்கே பகிரலாம். 2 August 08. 2017
எரிசக்தி சேமிப்பு எரிசக்தி சேமிப்பதற்கான பல்வேறு வழிகளை பற்றி இங்கு விவாதிக்கலாம். 4 July 21. 2018
சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வு அரசுத்துறை நிறுவனங்கள் மற்றும் தனியார் நிறுவனங்கள் இணைந்து பல்வேறு வகையான மற்றும் சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வுகளையும் தெரிவித்துக்கொண்டு வருகின்றன. இவற்றை மக்கள் எவ்வாறு ஏற்றுக்கொள்கிறார் இதனால் சுற்றுச்சூழல் மாறிவருகின்றனவா? 1 September 28. 2015
எரிசக்தி தொடர்பான திட்டங்கள் மற்றும் கொள்கைகள் திட்டங்கள் மற்றும் கொள்கைகள் பற்றிய விவாதங்களை இங்கு மேற்கொள்ளலாம். 1 May 08. 2020
பெண்களுக்கு உதவும் எரிசக்தி எரிசக்தி பெண்களுக்கு எவ்வாறு உதவுகின்றன போன்ற விவாதங்களை இங்கு மேற்கொள்ளலாம். 0 No conversations started
சூரிய சக்தி சூரிய சக்தியைப் பற்றிய அனைத்து தகவல்களையும் இங்கு விவாதிக்கலாம். 1 June 27. 2018
இந்தியாவின் எரிசக்தி துறை இந்தியாவின் எரிசக்தி துறையைப் பற்றிய விவாதம் இங்கு காணப்படும். 0 No conversations started
எரிசக்தியை அடிப்படையாக வைத்து கண்டறியப்பட்ட கண்டுபிடிப்புகள்? 1 December 01. 2014
எரிசக்தியும் சுற்றுச்சூழலும் எரிசக்தியும் சுற்றுச்சூழலும் எவ்வாறு ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடையது ? 1 September 16. 2015
பாதுகாக்கும் முறை 1 October 09. 2014
சேமிப்பு யோசனைகள் 1 October 29. 2014
நெவிகடிஒன்
Back to top