பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்

மன்றம் இயற்கை வளங்களை பாதுகாத்தல்

இயற்கை வளங்களை பாதுகாத்தல் என்பது இன்றியமையாத ஒன்றாக ஆகிவிட்ட நிலையில், அதை பராமரிப்பது தொடர்பான தகவல்களை இங்கு விவாதிக்கலாம்.

இந்த மன்றத்தில் 2 விவாதங்கள் தொடங்கியது.

நடந்து கொண்டிருக்கும் விவாதங்களில் பங்குபெறவோ அல்லது புதிய விவாதங்களை ஆரம்பிக்கவோ கீழ்க்கண்டவற்றில் பொருத்தமான மன்றத்தை தேர்வு செய்யவும்.

விவாத தலைப்புகள் விவாதத்தை துவக்கியவர் பதில்கள் சமீபத்திய பதில்கள்
மரம் by வித்யா கனேசன் No replies yet வித்யா கனேசன் March 21. 2018
நீர் வளம் by பவுனேசன் No replies yet பவுனேசன் November 15. 2017
நெவிகடிஒன்
Back to top