பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்

மன்றம் எதிர்கால எரிசக்தி தேவை

எதிர்காலத்தில் எரிசக்தியின் தேவைப் பற்றி அறிந்து அதற்கேற்ப அவற்றை பயன்படுத்துதல் அவசியமானதாகும். எரிசக்தியின் தேவை குறித்து இங்கு கலந்துரையாடலாம்.

இந்த மன்றத்தில் 1 விவாதங்கள் தொடங்கியது.

நடந்து கொண்டிருக்கும் விவாதங்களில் பங்குபெறவோ அல்லது புதிய விவாதங்களை ஆரம்பிக்கவோ கீழ்க்கண்டவற்றில் பொருத்தமான மன்றத்தை தேர்வு செய்யவும்.

விவாத தலைப்புகள் விவாதத்தை துவக்கியவர் பதில்கள் சமீபத்திய பதில்கள்
எரிசக்தி பற்றாக்குறை by Anonymous No replies yet Anonymous August 05. 2016
நெவிகடிஒன்
Back to top