பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / எரிசக்தி / எரிசக்தி- கருத்து பகிர்வு / எரிசக்தியும் சுற்றுச்சூழலும்
பகிருங்கள்

மன்றம் எரிசக்தியும் சுற்றுச்சூழலும்

எரிசக்தியும் சுற்றுச்சூழலும் எவ்வாறு ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடையது ?

இந்த மன்றத்தில் 1 விவாதங்கள் தொடங்கியது.

நடந்து கொண்டிருக்கும் விவாதங்களில் பங்குபெறவோ அல்லது புதிய விவாதங்களை ஆரம்பிக்கவோ கீழ்க்கண்டவற்றில் பொருத்தமான மன்றத்தை தேர்வு செய்யவும்.

விவாத தலைப்புகள் விவாதத்தை துவக்கியவர் பதில்கள் சமீபத்திய பதில்கள்
எரிசக்தியும் சுற்றுச்சூழலும் எவ்வாறு ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடையது? by TASNA No replies yet TASNA September 16. 2015
நெவிகடிஒன்
Back to top