பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்

மன்றம் சுற்றுச்சூழலில் நமது கடமை

சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பில் நாம் ஆற்ற வேண்டிய கடமைகள் பற்றி இங்கு கலந்துரையாடலாம்.

இந்த மன்றத்தில் 1 விவாதங்கள் தொடங்கியது.

நடந்து கொண்டிருக்கும் விவாதங்களில் பங்குபெறவோ அல்லது புதிய விவாதங்களை ஆரம்பிக்கவோ கீழ்க்கண்டவற்றில் பொருத்தமான மன்றத்தை தேர்வு செய்யவும்.

விவாத தலைப்புகள் விவாதத்தை துவக்கியவர் பதில்கள் சமீபத்திய பதில்கள்
இயற்கையே நமது எதிர் காலம் by தி.சஞ்ஜய் குமார் 2 அமாவாசை. பா August 02. 2019
நெவிகடிஒன்
Back to top